Šolsko leto 2014-15

VIDNEJŠI REZULTATI v šolskem letu 2014/15:
UČENEC/KA / SKUPINA UČENCEVDOSEŽEKTEKMOVANJE
Tea KOROŠEC (9.A)ZLATO priznanje in naziv DRŽAVNE PRVAKINJEDržavno tekmovanje iz 
MULTIMEDIJE - VIDEO MONTAŽA
Tea KOROŠEC (9.A)SREBRNO priznanjePodročno tekmovanje iz
MATEMATIKE
Tea KOROŠEC (9.A)SREBRNO priznanjeDržavno tekmovanje iz znanja o
SLADKORNI BOLEZNI
Tea KOROŠEC (9.A)SREBRNO priznanjeDržavno tekmovanje iz znanja
VESELE ŠOLE
Anamarija LAJH (8.B)ZLATO priznanje in naziv DRŽAVNE PRVAKINJEDržavno tekmovanje v
GLASBI - GLASBENA OLIMPIADA
Anamarija LAJH (8.B)SREBRNO priznanjeDržavno tekmovanje iz znanja o
SLADKORNI BOLEZNI
Anamarija LAJH (8.B)SREBRNO Cankarjevo priznanjeRegijsko tekmovanje iz znanja
SLOVENŠČINE
Tilen MILOŠIČ (9.B)SREBRNO priznanjeDržavno tekmovanje iz 
MULTIMEDIJE - VIDEO MONTAŽA
Tilen MILOŠIČ (9.B)SREBRNO priznanjePodročno tekmovanje iz
MATEMATIKE
Eva KUHAR (8.B)SREBRNO Cankarjevo priznanjeRegijsko tekmovanje iz znanja
SLOVENŠČINE
Eva KUHAR (8.B)SREBRNO priznanjePodročno tekmovanje iz
MATEMATIKE
Eva KUHAR (8.B)SREBRNO priznanjePodročno tekmovanje iz
FIZIKE
Urška HORVAT (8.B)SREBRNO priznanjeDržavno tekmovanje iz znanja o
SLADKORNI BOLEZNI
Urška HORVAT (8.B)SREBRNO Cankarjevo priznanjeRegijsko tekmovanje iz znanja
SLOVENŠČINE
Mateja HORVAT (9.B)SREBRNO priznanjeDržavno tekmovanje v
GLASBI - GLASBENA OLIMPIADA
Eva VAJDA (9.A)SREBRNO priznanjeDržavno tekmovanje iz 
MULTIMEDIJE - VIDEO MONTAŽA
Anja MUHIČ (9.B)SREBRNO priznanjeDržavno tekmovanje iz 
MULTIMEDIJE - VIDEO MONTAŽA
Larisa KUMER (9.A)SREBRNO Cankarjevo priznanjeRegijsko tekmovanje iz znanja
SLOVENŠČINE
Larisa KUMER (9.A)SREBRNO Cankarjevo priznanjeRegijsko tekmovanje iz znanja
VESELE ŠOLE
Jasna LAH (9.B)SREBRNO priznanjePodročno tekmovanje iz
MATEMATIKE
Sanela BEZJAK (8.A)SREBRNO priznanjePodročno tekmovanje iz
FIZIKE
Niko KOSTANJEVEC (7.A)SREBRNO priznanjePodročno tekmovanje iz
MATEMATIKE

Mednarodni matematični KENGURU - ŠOLSKO
- 1. RAZRED (33 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Samo Kodrič (1.A)
1.Aneja Plohl (1.A)
1.Lana Podrenek (1.A)
- 2. RAZRED (19 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Špela Godec (2.B)
1.Eva Zemljarič (2.A)
3.Ana Stolec (2.B)
- 3. RAZRED (17 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Matjaž Zajšek (3.A)
2.Ajda Mlinarič (3.B)
3.Nuša Janžekovič (3.A)
3.Nejc Šegula (3.A)
3.Tia Veršič Horvat (3.A)
- 4. RAZRED (17 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Matija Vugrinec (4.A)
2.Jaka Glažar (4.B)
3.Maj Bezjak (4.B)
- 5. RAZRED (14 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Marko Bezjak (5.B)
2.Gašper Vrtačnik (5.B)
3.Nejc Letnik (5.B)
- 6. RAZRED (9 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Anže Hameršak (6.A)
2.Teo Strelec (6.A)
3.Lea Krajnčič (6.A)
- 7. RAZRED (4 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Niko Kostanjevec (7.A)
2.Vanessa Galun (7.B)
3.Eva Ertl (7.B)
- 8. RAZRED (6 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Eva Kuhar (8.B)
2.Lara Roškar (8.A)
3.Anamarija Lajh (8.B)
- 9. RAZRED (9 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Tea Korošec (9.A)
2.Tilen Milošič (9.B)
3.Jasna Lah (9.B)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE - ŠOLSKO
- 9. RAZRED (5 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Tea Korošec (9.A)
2.Jasna Lah (9.B)
3.Ime Priimek (Razred)
- 8. RAZRED (16 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Urška Horvat (8.B)
1.Sanela Bezjak (8.A)
3.Eva Kuhar (8.B)

VESELA ŠOLA
- 4. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Matija Vugrinec (4.A)
2.Vid Petrovič (4.A)
3.Maj Bezjak (4.B)
 - 5. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Gašper Vrtačnik (5.B)
2.Vid Galun (5.B)
3.Vita Koren (5.A)
 - 6. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Viktorija Puc (6.B)
2.Lucija Janžekovič (6.A)
2.Kaja Kristovič (6.A)
  - 7. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Niko Kostanjevec (7.A)
2.Klara Kodrič (7.B)
3.Šana Zagoršek (7.A)
- 9. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Tea Korošec (9.A)
2.Larisa Kumer (9.A)
3.Eva Vajda (9.A)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA
- 4. RAZRED (13 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Jaka Glažar (4.B)
2.Maj Bezjak (4.B)
3.Sara Merc (4.A)
- 5. RAZRED (5 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Gašper Vrtačnik (5.B)
2.Ajda Mikša (5.B)
3.Eva Kostanjevec (5.A)
3.Nejc Letnik (5.B)
- 6. RAZRED (1 učenec)
ŠTUČENEC/KA
1.Žan Glažar (6.B)
- 7. RAZRED (2 učenca)
ŠTUČENEC/KA
1.Eva Moran (7.A)
2.Klara Kodrič (7.B)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE
- ŠOLSKO (bronasto Stefanovo priznanje)
- 8. RAZRED (11 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Sanela Bezjak (8.A)
1.Eva Kuhar (8.B)
3.Urška Horvat (8.B)
- 9. RAZRED (3 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Sergij Štrafela (9.A)
2.Mateja Horvat (9.B)
3.Jasna Lah (9.B)

SLOVENŠČINA (za CANKARJEVO PRIZNANJE)
- ŠOLSKO 
- 2. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Ema Vauda (2.)
2.Larisa Mlinarič (2.)
2.Ana Vugrinec (2.a)
- 3. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Ajda Mlinarič (3.b)
1.Edita Peklar (3.a)
3.Nina Krošelj (3.b)
3.Kaja Kumer (3.a)
3.Jure Letnik (3.a)
3.Jan Majer (3.a)
3.Tia Veršič Horvat (3.a)
- 4. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Maša Fras (4.a)
2.Eva Domajnko (4.b)
2.Sara Merc (4.a)
2.Larisa Strelec (4.b)
2.Taja Lia Vidovič (4.b)
- 5. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Eva Kostanjevec (5.a)
1.Gašper Vrtačnik (5.b)
3.Lea Roškar (5.b)
- 6. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Lucija Janžekovič (6.a)
2.Eva Kokot (6.a)
2.Miha Majcen (6.b)
 - 7. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Niko Kostanjevec (7.a)
2.Lara Kostanjevec (7.a)
2.Špela Kukovec (7.b)
 - 8. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Urška Horvat (8.b)
1.Eva Kuhar (8.b)
3.Anamarija Lajh (8.b)
 - 9. RAZRED
ŠTUČENEC/KA
1.Larisa Kumer (9.a)
2.Eva Vajda (9.a)
3.Tea Korošec (9.a)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
- ŠOLSKO (# učenci)
ŠTUČENEC/KA
1.Larisa Kumer (9.a)
2.Eva Vajda (9.a)
3.Tea Korošec (9.a)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
- ŠOLSKO
ŠTUČENEC/KA
1.Tea Korošec (9.a)
2.Urška Horvat (8.b)
3.Jasna Lah (9.b)

RAZVEDRILNA MATEMATIKA - ŠOLSKO 
- 6. RAZRED (8 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Lucija Janžekovič (6.A)
2.Kaja Kristovič (6.A)
3.Eva Kokot (6.A)
 - 7. RAZRED (8 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Niko Kostanjevec (7.A)
2.Kaja Črešnik (7.A)
3.Simon Vajda (7.A)
 - 8. RAZRED (5 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Urška Horvat (8.B)
2.Anamarija Lajh (8.B)
3.Luka Janžekovič (8.B)
 - 9. RAZRED (3 učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Tilen Milošič (9.B)
2.Tea Korošec (9.A)
3.Rene Peklar (9.B)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA
- ŠOLSKO (# učencev)
ŠTUČENEC/KA
1.Jasna Lah (9.B)
2.Tea Korošec (9.A)
3.Miha Zelenko (9.B)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVA PRIZNANJA - ŠOLSKO
ŠTUČENEC/KA
1.Tea Korošec (9.A)
2.Urška Horvat (8.B)
3.Jasna Lah (9.B)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠKEGA JEZIKA
- ŠOLSKO
ŠT UČENEC/KA
1. Ime Priimek (Razred)
2. Ime Priimek (Razred)
3. Ime Priimek (Razred)TEA KOROŠEC (9.A)

Videomontaža
Logika
Razvedrilna matematika
Biologija
Sladkorna bolezen 
Angleščina
Slovenščina
Računalniška pismenost (bober)
Vesela šola 
Kemija
Matematika 

JASNA LAH (9.B)

Biologija
Angleščina
Kemija
Matematika 

SERGIJ ŠTRAFELA (9.A)

Fizika

TILEN MILOŠIČ (9.B)

Videomontaža
Razvedrilna matematika
Matematika 

RENE PEKLAR (9.B)

Logika
 

MIHA ZELENKO (9.B)

Angleščina
 

EVA VAJDA (9.A)

Videomontaža
Slovenščina
Vesela šola

LARISA KUMER (9.A)

Slovenščina
  
Vesela šola 

MATEJA HORVAT (9.B)

Glasba

ANJA MUHIČ (9.B)

Videomontaža

NIKA CIGLAR (9.A)

Slovenščina
 

URŠKA HORVAT (8.B)

Logika
 
Razvedrilna matematika
Biologija
Sladkorna bolezen 
Slovenščina 
Fizika
Kemija

ANAMARIJA LAJH (8.B)

Glasba
Sladkorna bolezen 
Slovenščina 
Fizika

PIA MAJERIČ (8.A)

Biologija
Slovenščina
Fizika

LARA ROŠKAR (8.A)

Logika
 
Matematika

SANELA BEZJAK (8.A)

Logika
Fizika 
Kemija

EVA KUHAR (8.B)

Slovenščina 
Fizika 
Kemija
Matematika 

LUKA JANŽEKOVIČ (8.B)

Fizika

SARA ŠILAK (8.A)

Kemija

LUKA HAZIMALI (8.A)

Kemija

NIKO KOSTANJEVEC (7.A)

Logika
 
Razvedrilna matematika
Slovenščina
Vesela šola
Matematika 

LARA KOSTANJEVEC (7.A)

Slovenščina
 

ŠPELA KUKOVEC (7.B)

Slovenščina
 

KAJA ČREŠNIK (7.B)

Logika
 

EVA MORAN (7.A)

Naravoslovje
 

KLARA KODRIČ (7.B)

Vesela šola
 

LUCIJA JANŽEKOVIČ (6.A)

Razvedrilna matematika
 
Slovenščina
Vesela šola

KAJA KRISTOVIČ (6.A)

Razvedrilna matematika
 
Vesela šola

MIHA MAJCEN (6.B)

Logika
 
Slovenščina

LEA KRAJNČIČ (6.A)

Logika
 
Matematika

ANŽE HAMERŠAK (6.A)

Logika
 
Matematika

EVA KOKOT (6.A)

Logika
 
Slovenščina
Vesela šola

ANA ČUŠ (6.B)

Slovenščina
 

ŽAN GLAŽAR (6.B)

Naravoslovje
 
Vesela šola

VIKTORIJA PUC (6.B)

Vesela šola

ZALA STOLEC (6.A)

Vesela šola

TEO STRELEC (6.A)

Matematika

MARKO BEZJAK (5.B)

Logika
 
Matematika

VITA KOREN (5.A)

Logika
 
Slovenščina
Vesela šola

AJDA MIKŠA (5.B)

Logika
 
Slovenščina
Vesela šola

VID GALUN (5.B)

Logika
 
Vesela šola

NEJC JAKOMINI (5.B)

Logika
 

EVA KOSTANJEVEC (5.A)

Logika
 
Slovenščina
Matematika

NEJC LETNIK (5.B)

Logika
 
Matematika

LEA ROŠKAR (5.B)

Logika
 
Slovenščina

ZALA KUKOVEC (5.A)

Logika
 

BARBARA TEMENT (5.B)

Logika
 

PRIMOŽ DVORŠAK (5.A)

Logika
 
Vesela šola

MATEJ VINCEK (5.A)

Logika
 

BLAŽ BRATUŠA (5.B)

Logika
 

GAŠPER VRTAČNIK (5.B)

Slovenščina
Naravoslovje
Vesela šola
Matematika

BLAŽKA HORVAT (5.B)

Slovenščina
 
Vesela šola

KAJA VAJDA (5.A)

Vesela šola

JAKA GLAŽAR (4.B)

Naravoslovje
 
Matematika

MAJ BEZJAK (4.B)

Naravoslovje
 
Vesela šola
Matematika

JAN ŠILAK (4.A)

Naravoslovje
 

MAŠA FRAS (4.A)

Slovenščina
 
Vesela šola

EVA DOMAJNKO (4.B)

Slovenščina
 

SARA MERC (4.A)

Slovenščina
Naravoslovje

LARISA STRELEC (4.B)

Slovenščina
 
Matematika

TAJA LIA VIDOVIČ (4.B)

Slovenščina
 

MATIJA VUGRINEC (4.A)

Vesela šola
 
Matematika

VID PETROVIČ (4.A)

Vesela šola
 

LUKA MAJCEN (4.A)

Vesela šola
 

TAMARA SLANIČ (4.B)

Matematika
 

NOELLE VILČNIK (4.A)

Matematika
 

AJDA MLINARIČ (3.B)

Slovenščina
Matematika

EDITA PEKLAR (3.A)

Slovenščina
 

NINA KROŠELJ (3.B)

Slovenščina
 

KAJA KUMER (3.A)

Slovenščina
 

JURE LETNIK (3.A)

Slovenščina
 

JAN MAJER (3.A)

Slovenščina
 

TIA VERŠIČ HORVAT (3.A)

Slovenščina
Matematika

MATJAŽ ZAJŠEK (3.A)

Matematika

NUŠA JANŽEKOVIČ (3.A)

Matematika

NEJC ŠEGULA (3.A)

Matematika

EMA VAUDA (2.B)

Slovenščina
 

LARISA MLINARIČ (2.B)

Slovenščina
 

ANA VUGRINEC (2.A)

Slovenščina
 

ANŽE HORVAT (2.A)

Slovenščina
 
Matematika

SARA JEVŠENAK (2.A)

Slovenščina
 

TIA PINTARIČ (2.B)

Slovenščina
 

ANEJ KOLEDNIK (2.B)

Slovenščina
 

ŠPELA GODEC (2.B)

Slovenščina
Matematika

ENJA FISTRAVEC (2.A)

Slovenščina
 

ALINA ELI KODRIČ PREJAC (2.A)

Slovenščina
 

EVA ZEMLJARIČ (2.A)

Matematika

ANA STOLEC (2.A)

Matematika

LANA KRISTOVIČ (2.A)

Matematika

MIA PERNAT (2.B)

Matematika

SAMO KODRIČ (1.A)

Matematika

ANEJA PLOHL (1.A)

Matematika

LANA PODRENEK (1.A)

Matematika

ŽIGA GAJŠT (1.A)

Matematika

ŽAN HABJANIČ (1.A)

Matematika

SOFIJA HOJNIK (1.A)

Matematika

NIKOL KNEZ HOLC (1.A)

Matematika

IVA SOLINA PETROVIČ (1.A)

Matematika

TJAŠA BEZJAK (1.A)

Matematika

JASNA BRATUŠA (1.A)

Matematika

JAKA GODEC (1.A)

Matematika

JAKA LORBEK (1.A)

Matematika

TAI ŽURAN (1.B)

Matematika

ANŽE BEZJAK (1.B)

Matematika

LIZA JAKOMINI KRISTOVIČ (1.B)

Matematika

IME PRIIMEK (RAZRED)

Področje
   


PRIZNANJA

BRONASTO PRIZNANJE
SREBRNO PRIZNANJE
ZLATO PRIZNANJE

Comments