Šolsko leto 2017-18

VIDNEJŠI REZULTATI v šolskem letu 2017/18:
UČENEC/KA / SKUPINA UČENCEVDOSEŽEKTEKMOVANJE
Kaja KRISTOVIČ1. mesto in ZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje v digitalni fotografiji
Kaja KRISTOVIČZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje mladih čebelarjev
Viktorija PUCZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Viktorija PUCSREBRNO PRIZNANJEObmočno tekmovanje v znanju angleščine
Viktorija PUCSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje v znanju kemije
Gašper VRTAČNIKZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz fizike
Gašper VRTAČNIKZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz razvedrilne matematike
Gašper VRTAČNIKZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje mladih čebelarjev
Gašper VRTAČNIKSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz vesele šole
Gašper VRTAČNIKSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz matematike
Gašper VRTAČNIKSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz fizike
Pia ZEMLJARIČZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz matematike
Sara MERCZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje mladih čebelarjev
Maša FRASZLATO PRIZNANJEDržavno tekmovanje mladih čebelarjev
Dominika RAUŠLSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje Glasbena olimpijada
Dominika RAUŠLSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje v znanju angleščine
Eva KOKOTSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje Glasbena olimpijada
Lea KRAJNČIČSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje Glasbena olimpijada
Marko KOVAČECSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje v videomontaži
Marko KOVAČECSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz vesele šole
Tea HAMERŠAKSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz nemščine
Lucija JANŽEKOVIČSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Nejc LETNIKSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz matematike
Eva KOSTANJEVECSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz matematike
Tamara SLANIČSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz matematike
Sara MERCSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz razvedrilne matematike
Ajda MIKŠASREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz vesele šole
Maj BEZJAKSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz vesele šole
Marko BEZJAKSREBRNO PRIZNANJEDržavno tekmovanje iz fizike
Šolska košarkarska ekipa - starejše učenkePODROČNE PRVAKINJEPodročno tekmovanje v košarki za starejše učenke
Komorni zborZLATO PRIZNANJEMednarodno internetno glasbeno tekmovanje
Komorni zborZLATO PRIZNANJE Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje ob Savi
Mladinski pevski zborSREBRNO PRIZNANJEMednarodno internetno glasbeno tekmovanje
   
   
   
   
   
   
* UVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE

RAZREDNA STOPNJA

---------------- 5. RAZRED ----------------

ANA STOLEC (5.B)

Logika
Vesela šola

PIA ZEMLJARIČ (5.B)

Logika
Slovenščina
Matematika

JANA KOSTANJEVEC (5.A)

Logika


ŠPELA GODEC (5.B)

Logika
Špela Godec

MIA PERNAT (5.B)

Logika
Slovenščina

EMA VAUDA (5.B)

Logika
Slovenščina

LARISA MLINARIČ (5.B)

Slovenščina


EVA ZEMLJARIČ (5.A)

Slovenščina
Vesela šola

LANA KRISTOVIČ (5.A)

Slovenščina
Matematika

ELI BEZJAK (5.B)

Nogomet Medobčinske prvakinje

SAŠA JANŽEKOVIČ (5.B)

Vesela šola


SARA JEVŠENAK (5.A)

Vesela šola


ANŽE HORVAT (5.B)

Matematika


MAJA MAJCEN (5.B)

Matematika


---------------- 4. RAZRED ----------------

JULIJA SKUHALA (4.B)

Slovenščina


JULIJA ZEBEC (4.B)

Slovenščina
Vesela šola

VITA ŽGEČ (4.B)

Slovenščina


LANA PODRENEK (4.A)

Vesela šola


JASNA BRATUŠA (4.A)

Matematika


SAMO KODRIČ (4.)

Matematika


NEŽA MEGLIČ (4.A)

Matematika


JAN MERC (4.)

Matematika


IVA SOLINA PETROVIČ (4.A)

Matematika


---------------- 3. RAZRED ----------------

LUKA STOLEC (3.B)

Matematika


OŽBEJ ROŠKAR (3.)

Matematika


TIA VREŠ (3.)

Matematika


LEON LEBAR (3.)

Matematika


URŠKA MAJER (3.)

Matematika


MIHAJLO DUNČIČ (3.)

Matematika


GLORIJA HORVAT (3.)

Matematika


NEŽA HRGA (3.)

Matematika


ŠAN KELC (3.)

Matematika


ANJA KODRIČ (3.)

Matematika---------------- 2. RAZRED ----------------

MIHA GRAMC (2.)

Matematika


ZOJA PETROVIČ (2.)

Matematika


SARA LJUBEC (2.)

Matematika


NINA SELIČ (2.)

Matematika


JAKA BEZJAK (2.)

Matematika


MIHA KIRBIŠ (2.)

Matematika


DAMALIS VILČNIK (2.)

Matematika


---------------- 1. RAZRED ----------------

JAKA FLORJANIČ (1.)

Matematika


LUKA KRAJNC (1.)

Matematika


ZARJA FORŠTNERIČ (1.)

Matematika


JAN VREŠ (1.)

Matematika


MARIJA VRTAČNIK (1.)

Matematika


ADELA CIGULA (1.)

Matematika


AMALIJA STRELEC (1.)

Matematika


JURE VRTAČNIK (1.)

Matematika


TEA LEBAR (1.)

Matematika


JAKA MAJAR (1.)

Matematika


NUŠA PODPEČAN (1.)

Matematika


MAKSI SAKELŠEK (1.)

MatematikaPREDMETNA STOPNJA

---------------- 9. RAZRED ----------------

MARKO KOVAČEC (9.A)

Sladkorna bolezen
Logika
Slovenščina
Videomontaža
Vesela šola

LUCIJA JANŽEKOVIČ (9.A)

Sladkorna bolezen
Razvedrilna matematika
Slovenščina
Košarka Področne prvakinje
Internetno tekmovanje

LEA KRAJNČIČ (9.A)

Sladkorna bolezen
Logika
Angleščina
Slovenščina
Zgodovina
Glasbena olimpijada
Fizika
Internetno tekmovanje
Matematika

VIKTORIJA PUC (9.B)

Sladkorna bolezen
Biologija
Angleščina
Slovenščina
Zgodovina
Kemija
Internetno tekmovanje
Matematika

ŽAN GLAŽAR (9.B)

Logika
Matematika

EVA KOKOT (9.A)

Logika
Košarka Področne prvakinje
Nogomet Medobčinske prvakinje
Glasbena olimpijada
Internetno tekmovanje

KAJA KRISTOVIČ (9.A)

Internetno tekmovanje
Digitalna fotografija
Čebelarstvo

TEO STRELEC (9.A)

Razvedrilna matematika


DOMINIKA RAUŠL (9.A)

Angleščina
Glasbena olimpijada
Internetno tekmovanje

VANESSA MALNAR (9.A)

Angleščina


MAJA POPOŠEK (9.B)

Angleščina


MIHA MAJCEN (9.B)

Angleščina


WILLIAM VENNE (9.B)

Angleščina


ZALA STOLEC (9.A)

Košarka Področne prvakinje
Internetno tekmovanje

ŠPELA KOSTANJEVEC (9.B)

Košarka Področne prvakinje

MONIKA MUHIČ (9.B)

Košarka Področne prvakinje

ANA ČUŠ (9.B)

Košarka Področne prvakinje
Internetno tekmovanje

VITA PEKLAR (9.B)

Internetno tekmovanje

TEA HAMERŠAK (9.B)

Internetno tekmovanje
Nemščina

MANJA SLANIČ (9.A)

Internetno tekmovanje

SARA KITAK (9.B)

Internetno tekmovanje

---------------- 8. RAZRED ----------------

LEA ROŠKAR (8.B)

Sladkorna bolezen
Biologija
Slovenščina

NEJC LETNIK (8.B)

Sladkorna bolezen
Kemija
Fizika
Matematika

GAŠPER VRTAČNIK (8.B)

Logika
Razvedrilna matematika
Biologija
Kemija
Fizika
Vesela šola
Matematika
Čebelarstvo

MARKO BEZJAK (8.B)

Logika
Kemija
Fizika

AJDA MIKŠA (8.B)

Razvedrilna matematika
Biologija
Internetno tekmovanje
Vesela šola

BARBARA TEMENT (8.B)

Razvedrilna matematika
Biologija
Slovenščina
Košarka Področne prvakinje
Nogomet Medobčinske prvakinje

BLAŽ BRATUŠA (8.A)

Razvedrilna matematika
Internetno tekmovanje

EVA KOSTANJEVEC (8.A)

Biologija
Internetno tekmovanje
Matematika

KLARA KITAK (8.A)

Košarka Področne prvakinje
Nogomet Medobčinske prvakinje
Internetno tekmovanje

VITA KOREN (8.A)

Košarka Področne prvakinje

BLAŽKA HORVAT (8.B)

Košarka Področne prvakinje
Nogomet Medobčinske prvakinje
Internetno tekmovanje

NEŽA FORŠTNARIČ (8.B)

Košarka Področne prvakinje
Nogomet Medobčinske prvakinje

LARA KLINC (8.B)

Nogomet Medobčinske prvakinje

KRISTINA FIDERŠEK (8.A)

Internetno tekmovanje

MOJCA ANŽEL (8.A)

Internetno tekmovanje
---------------- 7. RAZRED ----------------

TAMARA SLANIČ (7.B)

Sladkorna bolezen
Razvedrilna matematika
Internetno tekmovanje
Vesela šola
Matematika

SARA MERC (7.A)

Logika
Razvedrilna matemtika
Naravoslovje
Vesela šola
Matematika
Čebelarstvo

MAJ BEZJAK (7.B)

Logika
Vesela šola
Matematika

LARISA STRELEC (7.B)

Logika


MAŠA FRAS (7.A)

Slovenščina
Čebelarstvo

NOELLE VILČNIK (7.A)

Košarka Področne prvakinje
Nogomet Medobčinske prvakinje

VID PETROVIČ (7.A)

Naravoslovje
Vesela šola

MATIJA VUGRINEC (7.A)

Matematika


---------------- 6. RAZRED ----------------

LUKA MATJAŠIČ (6.B)

Logika


ANA ERTL (6.B)

Logika
Slovenščina
Naravoslovje
Matematika

UROŠ DVORŠAK (6.B)

Logika


NEJC ŠEGULA (6.A)

Razvedrilna matematika


JAN MAJER (6.A)

Razvedrilna matematika
Vesela šola

SARA JANŽEKOVIČ (6.B)

Razvedrilna matematika
Vesela šola

NUŠA JANŽEKOVIČ (6.A)

Vesela šola
Matematika

AJDA MLINARIČ (6.B)

Matematika