Aktualno‎ > ‎

Izbirni predmeti


Št. prikazanih elementov: 32
IZBIRNI PREDMETOZNAKAUČITELJ/ICARAZREDSE IZVAJAPONUJENOOPIS
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
IZBIRNI PREDMETOZNAKAUČITELJ/ICARAZREDSE IZVAJAPONUJENOOPIS
Angleščina – neobvezen izbirni predmet N1A Jasmina Križaj Grušovnik 1.    
Ansambelska igra ANI Slavica Lajh 7.   ANSAMBELSKA IGRA 
Astronomija - Sonce, Luna in Zemlja SLZ Boris Šegula 7., 8., 9.    
Astronomija - zvezde in vesolje ZVE Boris Šegula 8.   ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE 
Elektronika z robotiko EZR Boris Šegula 9.   ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO 
Glasbena dela GLD Slavica Lajh 8.   GLASBENA DELA 
Glasbeni projekt GLP Slavica Lajh 9.   GLASBENI PROJEKT 
Gledališki klub GLK Doroteja Kostanjevec 7., 8., 9.   GLEDALIŠKI KLUB 
Izbrani šport IŠP Zlatko Marčič 7., 8., 9.   IZBRANI ŠPORT: KOŠARKA 
Likovno snovanje 1 LS1 Olga Zorko 7.   LIKOVNO SNOVANJE 
Likovno snovanje 2 LS2 Olga Zorko 8.   LIKOVNO SNOVANJE 
Likovno snovanje 3 LS3 Olga Zorko 9.   LIKOVNO SNOVANJE 
Literarni klub LIK Doroteja Kostanjevec 7., 8., 9.   LITERARNI KLUB 
Multimedija MME Gregor Zmazek 9.    
Nemščina – neobvezni izbirni predmet N2N Vida Vajda 4., 5., 6.   NEMŠČINA - neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu 
Nemščina – obvezen izbirni predmet NI1, NI3 Vida Vajda 7., 9.   NEMŠČINA - obvezni in neobvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu 
Nemščina – obvezen izbirni predmet NI2 Aleksandra Čeh 8.   NEMŠČINA - obvezni in neobvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu 
Obdelava gradiv - les OGL Boris Šegula 7., 8., 9.   OBDELAVA GRADIV - LES 
Ples PLE  7., 8., 9.    
Računalniška omrežja ROM Gregor Zmazek 8., 9.    
Sodobna priprava hrane SPH Olga Zorko 7., 8., 9.   SODOBNA PRIPRAVA HRANE (SPH) 
Šolsko novinarstvo ŠNO Doroteja Kostanjevec 7., 8., 9.   ŠOLSKO NOVINARSTVO 
Šport - neobvezni izbirni predmet NŠP Zlatko Marčič 4., 5., 6.   ŠPORT – neobvezni izbirni predmet v 4.,5. in 6. razredu 
Šport za sprostitev ŠSP Drago Prislan 7., 8., 9.   ŠPORT ZA SPROSTITEV 
Šport za zdravje ŠZZ Drago Prislan 7., 8., 9.   ŠPORT ZA ZDRAVJE 
Tehnika – neobvezni izbirni predmet NTE Primož Galun 4., 5., 6.   TEHNIKA - neobbezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu 
Umetnost - neobvezni izbirni predmet NUM Olga Zorko 4., 5., 6.   UMETNOST - neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu 
Urejanje besedil UBE Gregor Zmazek 7.    
Verstva in etika VE1, VE2, VE3 Milovan Milunič 7., 8., 9.   VERSTVA IN ETIKA 
Vezenje VEO, VES, VEA Olga Zorko 7., 8., 9.   VEZENJE 
Vzgoja za medije - Radio RAD Alenka Domanjko Rožanc 7., 8., 9.    
Vzgoja za medije - Televizija TEV Gregor Zmazek 7., 8., 9.    
Št. prikazanih elementov: 32
Podstrani (24): Prikaži vse
Comments