Aktualno‎ > ‎Izbirni predmeti‎ > ‎

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Izbirni predmet Šolsko novinarstvo je enoleten in se  izvaja v 7., 8. ali 9. razredu osnovne šole. Predmet nadgrajuje predmet slovenščine, in sicer predvsem z vsebinami neumetnostnih besedil, posebej s publicističnimi.

Učenci:
 • si razvijajo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika; 
 • se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine; 
 • se zavedajo, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji in si oblikujejo narodno in državljansko zavest; 
 • si utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika (zbornega in pogovornega); 
 • si razvijajo sposobnosti za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje); 
 • si razvijajo sposobnosti izražanja v praktičnosporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku; 
 • oblikujejo pozitivni odnos do slovstvenega izročila; 
 • kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev,
 • ustvarjajo razredni in šolski časopis,
 • s prispevki se odzivajo na različne slovstvene razpise,
 • uporabljajo priročnike, leksikone.
Doroteja Kostanjevec
Comments