Aktualno‎ > ‎

Predmetnik

PREDMET

RAZRED

 

 

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

slovenščina

6

7

7

5

5

matematika

4

4

5

5

4

angleščina

 

2

2

2

3

likovna umetnost

2

2

2

2

2

glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

družba

 

 

 

2

3

spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

naravoslovje in tehnika

 

 

 

3

3

gospodinjstvo

 

 

 

 

1

šport

3

3

3

3

3

neobvezni izbirni predmeti

2

 

 

1-2

1-2

oddelčna skupnost

 

 

 

0,5

0,5

število predmetov

6 - 7

7

7

9

10

število ur tedensko

22

23

24

25,5

27,5

 

kulturni dnevi

4

4

4

3

3

naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

tehniški dnevi

3

3

3

4

4

športni dnevi

5

5

5

5

5

 

Pouk angleščine poteka v prvem razredu kot neobvezni izbirni predmet, od drugega do devetega razreda pa kot redni pouk.

 

PREDMET

RAZRED

 

 

6. r.

 7. r.

8. r.

9. r.

slovenščina

5

4

3,5

4,5

matematika

4

4

4

4

angleščina

4

4

3

3

nemščina

 

 

 

2

likovna umetnost

1

1

1

1

glasbena umetnost

1

1

1

1

geografija

1

2

1,5

2

zgodovina

1

2

2

2

domovinska in državljanska kultura in etika

 

1

1

 

fizika

 

 

2

2

kemija

 

 

2

2

biologija

 

 

1,5

2

naravoslovje

2

3

 

 

tehnika in tehnologija

2

1

1

 

gospodinjstvo

1,5

 

 

 

šport

3

2

2

2

2 ali 3 izbirni predmeti

 

1-3

1-3

1-3

neobvezni izbirni predmet

0-2

0-2

0-2

0-2

oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

število predmetov

11

14

17

17

število ur tedensko

27,5

30

30,5

32,5

 

kulturni dnevi

3

3

3

3

naravoslovni dnevi

3

3

3

3

tehniški dnevi

4

4

4

4

športni dnevi

5

5

5

5