Aktualno‎ > ‎

Zaposleni

VODSTVO

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

mag. Ivan Štrafela

ravnatelj

Boris Šegula

pomočnik ravnatelja

 

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKO PODROČJE

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Valerija Slameršek

tajnica VIZ

Jožica Bratuša

računovodkinja

Janja Meznarič

knjigovodkinja

 

UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI

IME IN PRIIMEK

RAZRED

Brigita Horvat

1. a, JV

Jasna Cvitanič

1. b, JV

Silva Pilinger

vzgojiteljica v 1. razredu

Darja Milošič

2. a

Vesna Kovačec

2. b

Janja Hunjet

3. a

Marjetka Kocuvan

3. b

Primož Galun

4. a, NTE

Darja Šori

4. b

Mihaela Bratuša

5. a

Jurij Cvitanič

5. b

Slavica Lajh

GUM, OPZ

Jasmina Križaj Grušovnik

N1A, TJA

Vida Vajda

N2N

Tanja Frangež Kobale

TJA

Nataša Lačen

OPB

Aleksandra Čeh

OPB, FP-NE

Olga Zorko

NUM

Drago Prislan

ŠPO, RAP

Zlatko Marčič

NŠP, RAP

Alenka Domanjko Rožanc

JV, OPB

Sonja Bezjak

JV

 

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

IME IN PRIIMEK

PREDMETI

Vida Vajda

SLJ, NI1, NI2, N2N

Doroteja Kostanjevec

SLJ, TJA, ŠNO, LIK

Alenka Domanjko Rožanc

SLJ, RAD

Irena Križanec

MAT, FIZ

Sabina Založnik

MAT

Sonja Bezjak

MAT

Sonja Pavlenič

TJA

Tanja Frangež Kobale

TJA

Aleksandra Čeh

NI3

Danica Muršec

KEM, BIO, NAR

Jurij Cvitanič

NAR

Melita Vidovič

ZGO, GEO

Darko Štrafela

ZGO, GEO, DKE

Milovan Milunič

DKE

Olga Zorko

LUM, LS1, LS2, LS3, LAB

Slavica Lajh

GUM, ANI, GLD, GLP, MPZ

Drago Prislan

ŠPO, ŠZZ, ŠSP, RAP

Zlatko Marčič

ŠPO, IŠP, RAP

Klemen Breže

ŠPO

Mihaela Bratuša

GOS

Gregor Zmazek

računalništvo

Boris Šegula

TIT, EZR, OGL

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Zinka Vidovič

pedagoginja

 

ZUNANJI IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Tina Čeh

specialna pedagoginja

Andreja Jurgec

specialna pedagoginja

Eva Satler

specialna pedagoginja

Irena Varžič

logopedinja / surdopedagoginja

Anja Lukman

logopedinja

Sanja Metličar

psihologinja

Tamara Zaner

socialna pedagoginja

KNJIŽNICA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Milovan Milunič

knjižničar

 

SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANEGA UČENCA

IME IN PRIIMEK

Andrejka Klajžar

 

ŠOLSKA KUHINJA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Bojan Hameršak

kuhar

Darinka Kodrič

kuharica

Mateja Majcen

kuharica

Robi Trap

kuhar

Slavica Gabrovec

pomočnica kuharja

 

TEHNIČNA SLUŽBA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Ivan Poljanec

hišnik

Matej Bezjak

hišnik

Slavica Gabrovec

čistilka

Nada Emeršič

čistilka

Kristina Kuhar

čistilka

Liljana Horvat

čistilka

Darinka Majer

čistilka