Aktualno‎ > ‎

Zaposleni

VODSTVO

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

mag. Ivan Štrafela

ravnatelj

Boris Šegula

pomočnik ravnatelja

 

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKO PODROČJE

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Elizabeta Čuš

tajnica

Jožica Bratuša

računovodkinja

Valerija Slameršek

knjigovodkinja

 

UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI

IME IN PRIIMEK

RAZRED

Brigita Horvat

2. a

Jasna Cvitanič

2. b

Silva Pilinger

vzgojiteljica v 1. razredu

Darja Milošič

1. a

Vesna Kovačec

1. b

Marjetka Kocuvan

3. b

Janja Hunjet

3. a

Primož Galun

4. a, NTE

Darja Šori

4. b

Mihaela Bratuša

5. a

Jurij Cvitanič

5. b, NAR

Slavica Lajh

GUM

Vida Vajda

N2N

Olga Zorko

JV, OPB

Tanja Frangež Kobale

TJA

Doroteja Kostanjevec

N1A, TJA, OPB

Nataša Lačen

OPB

Aleksandra Čeh

OPB

Drago Prislan

ŠVZ, OPB

Zlatko Marčič

NŠP, JV

Špela Horvat

projekt - Zdrav življenjski slog

 

 UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

IME IN PRIIMEK

PREDMETI

Irena Muršec

SLJ

Vida Vajda

SLJ, NI3, N2N

Tanja Frangež Kobale

TJA

Sabina Založnik

MAT

Irena Križanec

MAT, FIZ

Sonja Pavlenič

TJA

Olga Zorko

LUM, LS1, GOS, DKE

Melita Vidovič

ZGO, GEO

Slavica Lajh

GUM, ANI, GLD, GLP, OPZ, MPZ

Danica Muršec

KEM, BIO, NAR

Drago Prislan

ŠPO, ŠZZ, ŠSP, GEO

Zlatko Marčič

ŠPO, IŠP, NŠP, LAB

Doroteja Kostanjevec

SLJ, ŠNO

Gregor Zmazek

računalništvo, MME

Aleksandra Čeh

NI1, NI2

Špela Horvat

ZŽS

Boris Šegula

TIT, EZR, OGL, SLZ

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Zinka Vidovič

pedagoginja

 

ZUNANJI IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Tina Čeh

specialna pedagoginja

Andreja Jurgec

specialna pedagoginja

Irena Varžič

logopedinja / surdopedagoginja

/

psihologinja

Barbara Ambrož

socialna pedagoginja

KNJIŽNICA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Milovan Milunič

knjižničar

 

 ŠOLSKA KUHINJA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Bojan Hameršak

kuhar

Darinka Kodrič

kuharica

Mateja Majcen

kuharica


kuhar

  

TEHNIČNA SLUŽBA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Ivan Poljanec

hišnik

Matej Bezjak

hišnik

Nada Emeršič

čistilka

Slavica Gabrovec

čistilka

Kristina Kuhar

čistilka

Zdenka Škrila

čistilka


čistilka