Vsa obvestila in novice‎ > ‎Arhiv‎ > ‎

IZPIS IZ EVIDENCE (nadomestna javna listina)

objavljeno: 3. feb. 2012 11:07 avtor: Sabina Založnik   [ posodobil 8. mar. 2012 02:59 OŠ Markovci ]

Šola izda Izpis iz evidence kot nadomestno javno listino, ki je enakovredna izgubljeni, uničeni, poškodovani ali odtujeni javni listini v skladu z določbami 82. člena in v povezavi s 86. členom ter 111. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 in 102/07) in z  določbami Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 59/08).

 

Postopek pridobitve Izpisa iz evidence:

1.) Izvirno javno listino (spričevalo o končanem razredu, zaključno spričevalo, obvestilo o  zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu ali potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti) ali kolesarsko izkaznico, šola izda le enkrat. če jo posameznik izgubi, mu šola na obrazcu izpis iz evidence izda nadomestno javno listino. Kot nadomestno javno listino na izvirnem obrazcu izda šola le kolesarsko izkaznico, vendar pa novo izkaznico opremi z navedbo, da je ta izkaznica nadomestna. Izvirne javne listine ni več potrebno preklicati v Uradnem listu RS, šoli za izdajo nadomestne javne listine zadošča le pisna vloga posameznika.

2.) Izvirno javno listino pridobite na naslednji način:

Za izdajo nadomestne javne listine zadošča pisna vloga posameznika (v prilogi), ki vsebuje:

  • ime in priimek osebe, ki prosi za izdajo nadomestne listine (če oseba, ki zaprosi za izdajo nadomestne listine ni ista kot oseba na katero se javna listina nanaša – npr. mati, oče ali skrbnica/k učenca),
  • ime in priimek ter EMŠO osebe na katero se javna listina  nanaša,
  • naziv listine za katero želite izpis iz evidence,
  • podatek za kateri razred je bila listina izdana (spričevalo o končanem razredu, obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu ali potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti),
  • leto izdaje javne listine in evidenčno številko originalne javne listine, če je znana.

 3.) Ko oseba, ki potrebuje Izpis iz evidence odda vlogo v tajništvu, se ji izda Izpis iz evidence (čimprej, oziroma najkasneje v 15 dneh).

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, jih lahko dobite pri poslovni sekretarki

Elizabeti Čuš, na telefonski številki 02/766-00-41

 

(Izpis iz evidence bo poslan na navedeni naslov, po dogovoru pa ga lahko prevzamete tudi osebno v tajništvu šole.)

ĉ
OŠ Markovci,
3. feb. 2012 11:07
Comments