Vsa obvestila in novice‎ > ‎Arhiv‎ > ‎

JAVNA DRAŽBA PREMIČNIN

objavljeno: 17. mar. 2017 08:21 avtor: OŠ Markovci   [ posodobljeno 4. apr. 2017 00:38 ]
Osnovna šola Markovci, Markovci 33/d, 2281 Markovci, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU- 1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) oklicuje

JAVNO DRAŽBO PREMIČNIN

Javna dražba premičnin bo potekala v OŠ Markovci, dne 3. aprila 2017 z začetkom ob 19. uri, v prostorih OŠ Markovci.

Predmet prodaje:

Zap. št. 

Št. kosov

Predmet prodaje (opis, dimenzije)

Izklicna cena v EUR

1.

3

Omara z lesenimi vrati – š/v/g: 100/220/55

10  EUR/kos

2.

4

Omara s steklenimi vrati – š/v/g: 100/220/55

10  EUR/kos

3.

3

Omara z lesenimi vrati – š/v/g: 100/220/33

10  EUR/kos

4.

8

Omara s steklenimi vrati – š/v/g: 100/220/33

10  EUR/kos


Najnižji znesek višanja je 5 EUR.

Premičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna.
Možen je nakup posameznega kosa ali več kosov skupaj.

Ogled premičnin je možen dne 30. 3. 2017 na sedežu OŠ Markovci, Markovci 33/d, 2281 Markovci, po predhodnem dogovoru z ravnateljem OŠ Markovci (g. Ivan Štrafela), telefon: 041 458 218.

Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Premičnina se proda ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno. Kupec bo takoj po javni dražbi pozvan, da v roku 15 dni sklene kupoprodajno pogodbo.

Kupec mora kupnino plačati na račun OŠ Markovci, št. SI 56 011006000044546, št. sklica SI002017, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupljene premičnine je kupec dolžan prevzeti najkasneje v roku 3 dni od plačila kupnine.

Oklic javne dražbe je objavljen na spletni strani OŠ Markovci in Občine Markovci.

Markovci, dne 17. marec 2017
OŠ Markovci,
Ravnatelj mag. Ivan Štrafela
Comments