Vsa obvestila in novice‎ > ‎Arhiv‎ > ‎

OBVESTILO STARŠEM O SUBVENCIONIRANEM KOSILU

objavljeno: 18. jan. 2017 01:56 avtor: Gregor Zmazek   [ posodobil 14. avg. 2017 19:25 OŠ Markovci ]
Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 88/16).
Po novem zakonu se od 1. 2. 2017 razširi število upravičenih učencev, ki pridobijo pravico do subvencije za brezplačno šolsko kosilo. Upravičeni so vsi tisti učenci, pri katerih v družini povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v RS.

Podatek ali je otrok upravičen do omenjene subvencije, najdete v odločbi o otroškem dodatku:
a) če je upravičen in prijavljen, brezplačno kosilo lahko koristi.
b) če je upravičen, ni pa prijavljen, ga je potrebno prijaviti – izpolniti prijavnico in jo oddati v tajništvu šole.

Prijavnica je v priponki tega sporočila ali preko te povezave.
Ravnatelj: mag. Ivan Štrafela
Ċ
OŠ Markovci,
18. jan. 2017 02:01
Comments