Vsa obvestila in novice‎ > ‎Arhiv‎ > ‎

OSEBNOSTI, KI SO SPREMENILE ZGODOVINO...

objavljeno: 8. jan. 2015 01:36 avtor: OŠ Markovci   [ posodobil 3. jul. 2015 01:09 Gregor Zmazek ]
V okviru projekta Bralna pismenost, ki smo ga v šolskem letu 2013/14 izvedli pri predmetu geografija s predstavitvami DRŽAVE SVETA v 8. razredu, letos projektno delo izvajamo pri predmetu zgodovina z naslovom OSEBNOSTI, KI SO SPREMENILE ZGODOVINO.

V šolskem letu 2014/15 načrtujemo z učenci 7., 8. in 9. razreda zraven osnovnega cilja – širjenje spoznanja in razvijanje zavesti o pomenu branja, naslednje cilje:
  • učenci razvijajo bralne zmožnosti in različne bralnih strategije pri pouku zgodovine in geografije.
  • učenci razvijajo branje z razumevanjem in različne strategija učenja.
  • učence spodbujamo za branje knjig in druge literature in s tem skušamo povečati obisk knjižnice.
  • učenci znajo samostojno in kritično iskati informacije iz različnih virov (časopisi, knjige, svetovni splet) in jih uporabiti pri izdelavi plakata.
  • učenci učinkovito znajo rokovati z različnimi vrstami besedil, grafi, tabelami, seznami, diagrami, risbami, zemljevidi … 
  • povečati samostojnost in aktivnost učencev.
V okviru zgoraj navedenih ciljev so učenci 7. in 8. v mesecu oktobru in novembru pripravili in predstavili v razredu plakate. V mesecu juniju bodo dopolnili razstavo učenci 9. razreda.
Nekaj estetsko in vsebinsko zanimivih smo razstavili v avli šole. 

Osebnosti, ki so spremenile svet


mentorica: Melita Vidovič
Comments