Vsa obvestila in novice‎ > ‎Arhiv‎ > ‎

PREHRANA UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2012/13

objavljeno: 19. jun. 2012 03:23 avtor: Boris Šegula   [ posodobil 25. okt. 2012 03:34 OŠ Markovci ]

 

Prijava na šolsko prehrano

Starši otroka prijavijo na šolsko prehrano (7. člen zakona o šolski prehrani) tako, da oddajo prijavo na obrazcu »PRIJAVA UČENCA/DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO« otrokovemu  razredniku  (praviloma junija za naslednje šolsko leto).

 

Subvencionirana šolska prehrana

1.6.2012 se je začel uporabljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. L. RS, št. 40/12).

Zakon določa, da je od 1.9.2012 dalje upravičen  do splošne subvencije samo tisti učenec,  ki mu pripada  pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana (141. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (40/12-ZUJF))

 

Od  1.9. 2012 torej ne pripada več splošna subvencija v višini 2/3 cene malice vsem učencem.

 

Kako vlagatelj uveljavlja subvencijo za šolsko prehrano:

1.       Na obrazcu »VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV« odda  vlogo pri Centru za socialno delo Ptuj (vsi, ki želijo uveljavljati subvencijo z začetkom šolskega leta 2012/13, vloge vložijo v mesecu juliju ali  avgustu).

2.    Center za socialno delo  Ptuj vlagatelju izda ODLOČBO o upravičenosti do subvencionirane prehrane

        oz. o višini subvencije.

3.       Odločbo vlagatelj posreduje šoli (odda v računovodstvu).

 

Obrazci: VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

                PRIJAVA UČENCA/DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO

 

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel. št.  (02)766-0041.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

 

 

 

Šolska svetovalna služba:                                                                                                   Ravnatelj:

Zinka Vidovič, dipl. ped.                                                                                                    Ivan Štrafela, spec.

Comments