Vsa obvestila in novice‎ > ‎Arhiv‎ > ‎

PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 2011/2012

objavljeno: 25. okt. 2012 03:32 avtor: OŠ Markovci   [ posodobljeno 25. okt. 2012 03:32 ]

V lanskem šolskem letu smo izvajali Projekt »Popestrimo šolo«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) delno pa MŠŠRS (15%).

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov POPESTRIMO ŠOLO – aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno -izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del rednega izobraževalnega programa (niso financirane iz javnih sredstev).

Namen programa »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«, je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja. V okviru programa je ponujena možnost novih zaposlitev, podpira pa se tudi sodelovanje z drugimi šolami.

Izvajali smo sledeče aktivnosti:

 1. individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah:
 •  VEČ ZNAM – VEČ VELJAM (nudenje učne pomoči)
 • UČENJE SKOZI IGRO (skozi igro spoznavali znanja na različnih  področjih)
 • Z INTERAKTIVNIMI VAJAMI DO BOLJŠEGA ZNANJA (utrjevanje znanja na področju matematike in logike)
 • ČUSTVENA PISMENOST (spoznavanje čustev in soočanje z njimi)
 • DELAVNICE ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH VEZI (spoznavanje kulture in način življenja socialno šibkih skupin)
 • ATLETIKA – SKOK V VIŠINO
 • KOŠARKA
 • ATLETIKA – VZDRŽLJIVOSTNI TEK
 1. mentorske oblike dela z učenci:
 • ASTRONOMIJA JE KUL
 • RAČUNALNIŠKA PISMENOST
 • LERNEN MACHT SPASS
 • ENGLISH IS FUN
 • KOŠARKA
 1. počitniško varstvo:
 • POPESTRIMO PRVOMAJSKE PRAZNIKE
 1. počitniške dejavnosti:
 • POLETNI TABOR (izvajal se je med poletnimi počitnicami, kjer so otroci vsak delovnik izvajali različne aktivnosti; od jutranje telovadbe, sprostitvenih dejavnostih, učenje tujega jezika, likovno ustvarjanje, raba IKT,…)
 •  KOŠARKA 1 IN 2
 •  ATLETIKA – VZDRŽLJIVOSTNI TEK
Sodelovali smo z OŠ Hajdina, kjer so se njihovi učenci priključili k našim na aktivnosti Astronomija je kul. Učenci so spoznali naš planet Zemlja, Sonce in Luno. Opazovali smo Venero, Saturn in Mars skozi teleskop. Učenci so bili navdušeni. Z izdelavo planetov pa so pokazali svojo ustvarjalno žilico.
Comments