JAVNI RAZPIS za oddajo Večnamenske športne dvorane in šolske telovadnice v sezoni 2018/19

objavljeno: 20. sep. 2018 02:08 avtor: OŠ Markovci
Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane in šolske telovadnice v Markovcih,
Osnovna šola Markovci objavlja

javni razpis
za oddajo Večnamenske športne dvorane in šolske
telovadnice v Markovcih v sezoni 2018/2019


1. Predmet razpisa
je oddaja Večnamenske športne dvorane in šolske telovadnice v Markovcih v sezoni 2018/2019 z naslednjimi termini:

 od ponedeljka do petka sobota
 16.00 - 17.30 11.30 - 13.00
 17.30 - 19.00 13.00 - 14.30
 19.00 - 20.30 14.30 - 16.00
 20.30 - 22.00 16.00 - 17.30
  17.30 - 19.00
  19.00 - 20.30

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, organizacije in fizične osebe s sedežem v Občini Markovci in izven Občine Markovci.

3. Rok prijave:

Pisne prijave v okviru razpisa oddajte na naslov: Osnovna šola Markovci, Markovci 33d, 2281 Markovci ali osebno v tajništvu šole do 2. oktobra 2018. V prijavi navedite želeni termin.

4. Prednost pri izbiri 
bodo imela društva, klubi, organizacije in fizične osebe s sedežem v Občini Markovci ter najemniki iz preteklih let.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na sedežu Osnovne šole Markovci, 
tel.: 766 0041.

Ravnatelj:
mag. Ivan Štrafela
Comments