Svet zavoda

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Markovci.
Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:
  • trije predstavniki ustanovitelja
    • Igor Ambrož
    • Peter Majcen
    • Franc Rožanc
  • pet predstavnikov šole
    • Matej Bezjak
    • Jurij Cvitanič
    • Janja Hunjet
    • Gregor Zmazek
    • Nataša Pišek
  • trije predstavniki staršev
    • Peter Vrtačnik
    • Ivan Vidovič
    • Ksenija Vuk Kostanjevec

  •  

Portal članov