Uporaba IKT

Računalniška učilnica

Multimedijski voziček na razredni stopnji

Multimedijska učilnica

Multimedijski voziček na predmetni stopnji