Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Primož Obreht
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 082 059 604
e-mail: info@czpp.si
Comments