NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v II. triadi

V drugi triadi (4. 5. in 6. razred) ima otrok lahko NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE (NIP) – če se zanje odloči.

Učenci so/bodo v šoli dobili dodatne informacije.

Izbiranje poteka elektronsko.   

Preden se lotite izbiranja izbirnih predmetov,  si preberite splošna pojasnila.

Preberite si tudi predstavitve izbirnih predmetov (na prejšnji strani).

Neobvezne izbirne predmete za naslednje šol. leto izberete najkasneje do 15. maja 2023

POSTOPEK IZBIRANJA:  kliknite na povezavo spodaj (IZBIRA) in izpolnite vprašalnik. Izpolnjevanje vam vzame le nekaj minut. 

V kolikor bi imeli vprašanja v zvezi z neobveznimi izbirnimi predmeti (NIP), se lahko obrnete na šolsko pedagoginjo.

Lep pozdrav,

pedagoginja Zinka Vidovič