NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v II. triadi

V drugi triadi (4. 5. in 6. razred) ima otrok lahko NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE (NIP) – če se zanje odloči.

Učenci so/bodo v šoli dobili dodatne informacije.

Izbiranje poteka elektronsko (preko učenčevega šolskega e-naslova).   

Preden se lotite izbiranja izbirnih predmetov,  si preberite splošna pojasnila.

Preberite si tudi predstavitve izbirnih predmetov (na prejšnji strani).

Neobvezne izbirne predmete za naslednje šol. leto izberete najkasneje do 16. maja 2022

POSTOPEK IZBIRANJA:  kliknite na povezavo spodaj (IZBIRA) in izpolnite vprašalnik. Izpolnjevanje vam vzame le nekaj minut, oddate ga preprosto s klikom - pošlji. 

V kolikor bi imeli vprašanja v zvezi z neobveznimi izbirnimi predmeti (NIP), se lahko obrnete na šolsko pedagoginjo.

Lep pozdrav,

pedagoginja Zinka Vidovič