IZBIRNI PREDMETI v III. triadi

Izbiranje poteka elektronsko preko interneta.

V zadnji triadi (7. 8. in 9. razred) imajo učenci v urniku poleg OBVEZNIH predmetov tudi IZBIRNE PREDMETE.

POZOR!
Učenec mora izbrati najmanj 2 uri tedensko obveznih izbirnih predmetov (ali 3 ure s soglasjem staršev);
Neobvezni izbirni predmet (NEMŠČINO), lahko izbere še dodatno.

Preden se lotite izbiranja izbirnih predmetov, si preberite splošna pojasnila in predstavitve izbirnih predmetov (na prejšnji strani).

POSTOPEK IZBIRANJA: kliknite na spodnji gumb (IZBIRA za X. RAZRED) in izpolnite vprašalnik. Izpolnjevanje vam vzame le nekaj minut.

Če se kakšen predmet zaradi premajhnega št. prijav ne bi izvajal – učenci ne bodo izbirali ponovno, ampak bomo upoštevali izbire učencev po vrstnem redu, kot so predmete razvrstili (od 1. do 6. mesta); enako bomo ravnali, če učenec izbere enoletni predmet, ki ga je že imeli in ga več ne morete imeti (velja za 8. in 9. razred).

Izbirne predmete je potrebno izbrati najkasneje do 15. maja 2023

Učencem, ki do roka (do 15. 5. 2023) ne bodo izbrali izbirnih predmetov, bo šola dodelila 2 uri tedensko obveznih izbirnih predmetov po lastnem izboru, glede na možnosti oblikovanja skupin.

Izbirajte torej sami, po svojih interesih.

Lep pozdrav,

pedagoginja Zinka Vidovič