IZBIRNI PREDMETI v III. triadi

V zadnji triadi (7. 8. in 9. razred) imajo učenci v urniku tudi IZBIRNE PREDMETE.

Izbiranje poteka elektronsko (preko učenčeve šolske e-pošte).

Izbirne predmete izberete najkasneje do 16. maja 2022

Preden se lotite izbiranja izbirnih predmetov, si preberite splošna pojasnila.

Preberite si tudi predstavitve izbirnih predmetov (na prejšnji strani).

POZOR!
Učenec mora izbrati najmanj 2 uri tedensko obveznih izbirnih predmetov (ali 3 ure s soglasjem staršev);
Neobvezni izbirni predmet (NEMŠČINO), lahko izbere še dodatno.
Nekatere izbirne predmete ima učenec lahko le eno šolsko leto, ponovno jih ne more izbrati.

POSTOPEK IZBIRANJA: kliknite na spodnji gumb (IZBIRA za X. RAZRED) in izpolnite vprašalnik. Izpolnjevanje vam vzame le nekaj minut, oddate ga preprosto s klikom - pošlji.

Učencem, ki do roka (do 16. 5. 2022) ne bodo izbrali izbirnih predmetov, bo šola dodelila 2 uri tedensko obveznih izbirnih predmetov po lastnem izboru, glede na možnosti oblikovanja skupin.

Izbirajte torej sami, po svojih interesih.

Če se kakšen predmet zaradi premajhnega št. prijav ne bi izvajal – učenci ne bodo izbirali ponovno, ampak bomo upoštevali izbire učencev po vrsti, kot so predmete razvrstili (od 1. do 5. mesta); enako bomo ravnali, če učenec izbere enoletni predmet, ki ga je že imeli in ga več ne morete imeti (velja za 8. in 9. razred).

Lep pozdrav,

pedagoginja Zinka Vidovič