ANSAMBELSKA IGRA

Enoletni izbirni predmet je namenjen spoznavanju igranja na posamezna glasbila, spoznavanju notacije in izvajanju glasbe nasploh. Program izvajanih skladb vsako leto prilagajamo na takratno zasedbo (predznanje otrok) ter seveda na želje učencev, pa tudi potrebe šole (nastopi).

Učenje igranja je skupinsko zato je uspešnost igranja in napredek pri njem odvisna tudi od števila udeležencev. Praviloma učenec dobi tri ocene letno, ki so pridobljene na različne načine – nastopi, pisanje in izvajanje priredb za glasbila, praktični preizkus.

Ta predmet na naši šoli ponudimo sedmošolcem in poteka eno uro tedensko.

Slavica Lajh