GLASBENA DELA

Je enoletni izbirni predmet, ki je v osnovi namenjen spoznavanju glasbenih del. V okviru tega predmeta, bi naj učenci obiskali tudi nekaj glasbenih dogodkov in ure, ki jih porabimo za obisk se štejejo v fond celoletnih ur. Seveda pa vseskozi v okviru teh ur spoznavamo –izvajamo skladbe različnih zvrsti.

Tudi pri tem predmetu se praviloma ocenjuje trikrat letno. Ocene so največkrat pridobljene z nastopi, z ustvarjanjem različnih predstavitev, kritik obiskanih nastopov, včasih pa tudi s pisnim ocenjevanjem znanja o glasbenih oblikah.

Ta predmet na naši šoli ponudimo osmošolcem in poteka eno uro tedensko.

Slavica Lajh