GLASBENI PROJEKT

Je enoletni izbirni predmet namenjen različnim oblikam izvajanja glasbe, ustvarjanju glasbe in tudi povezovanju glasbe z drugimi dejavnostmi. Delo je največkrat vezano na petje, igranje, pa tudi na uporabo in spoznavanje IKT (urejanje in montiranje zvoka). Obravnavane skladbe učenci velikokrat uporabijo tudi kot del programa na valeti, sicer pa se skozi celo leto trudimo, da učenci nastopajo vsaj enkrat.

Usvojeno znanje in veščine se praviloma ocenjujejo trikrat letno. Največkrat so ocenjeni nastopi, praktični izdelki (montaža in snemanje zvoka), predstavitve…

Če je možno, obiščemo tudi kakšen glasbeni dogodek.

Ta predmet na naši šoli ponudimo devetošolcem in poteka eno uro tedensko.

Slavica Lajh