GLEDALIŠKI KLUB

Učenci pri izbirnem predmetu pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja krajših dramskih besedil ter gledaliških aktivnosti in obiskovanja gledaliških predstav. Oblikujejo si stališča za prepoznavanje kvalitetne predstave (vzgoja gledališkega občinstva). Ob branju domačih in tujih krajših dramskih del in gledanju predstav razvijajo osebnostno in narodno identiteto. Razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških in lutkovnih predstav (mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, variete).Učenci med drugim tudi

  • spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti,
  • sprejemajo besedila in predstave in jih s pomočjo učitelja vrednotijo,
  • s pomočjo učitelja pišejo in se pogovarjajo o besedilih in o predstavah,
  • s pomočjo učitelja ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini.
  • doživljajo prvine gledališke, lutkovne in radijske umetnosti (besedilo in uprizoritev).

Doroteja Kostanjevec