IZBRANI ŠPORT: KOŠARKA

VSEBINE IN CILJI

Sklop 1 – igra 1:1, tehnika z žogo

Sklop 1 je namenjen osnovnim tehničnim elementom košarkarske igre – rokovanje z žogo. Zanimajo nas predvsem elementi v povezavi z žogo. Cilj igre je zadeti koš, zato dajemo prednost igri v napadu, še posebej metu. Z igro poskušamo »krepiti« zdrav tekmovalni duh učencev-igralcev. Začetno inicialno stanje preverimo s testiranjem tehničnih elementov igre z žogo, tak način pa uporabljamo tudi pri ugotavljanju napredka učenja. Hkrati je preverjanje znanja povratna informacija vadečim ter predstavlja dodatno spodbudo.

Sklop 2 – igra 2:2, tehnika igre v napadu

Sklop 2 – cilj učenja tega poglavja je sproščena igra 2:2, ki je osnova partnerskega sodelovanja v košarkarski igri. Poudarek je na taktičnih elementih odkrivanja, vtekanja, križanja, blokad in igre s številčno premočjo. Hkrati privajamo učence na taktično razmišljanje in sodelovanje s partnerjem, kar ima velik sociološki pomen. Napredek taktičnega znanja ugotavljamo z subjektivno oceno učitelja med situacijsko vadbo.

Sklop 3 – igra 3:3, (na en koš in na celo igrišče)

Rdeča nit tega poglavja je igra in igralne oblike vadbe. Pravila igre prilagajamo znanju vadečih, kar nam omogoča večjo uspešnost pri učenju tehnično-taktičnih elementov igre. Taktika vključuje tretjega igralca ter spodbuja v skupini, kot kreativno obliko druženja. Vadeče seznanimo tudi z drugimi dejavniki košarkarske igre (pravila, sodniki, pomožni sodniki) ter spontano podajamo tudi teoretične informacije o igri nasploh in aktualnih dogodkih iz sveta košarke. Osrednja pozornost je namenjena pravilni izvedbi gibanja napadalcev v olajšanih okoliščinah (počasni tempo, pasivna obramba..).

Sklop 4 – igra 4:4 ter posebne situacije v igri na dva koša

Od igre na en koš vadbo preusmerimo k igri med dvema košema. Taktiko partnerske in skupinske igre nadgrajujemo z nalogami znotraj skupine in prilagajanjem posameznika ciljem tima. Način vadbe je podoben kot pravim pogojem košarkarske igre s prilagojenimi pravili. Učenci se preizkusijo v posameznih vlogah (sodniki, zapisnikarji, organizatorji tekmovanja). Tehnične elemente lahko subjektivno ocenimo med vadbo pod različnimi (olajšanimi ali oteženimi) pogoji.

Sklop 5 – igra 5:5 brez centra

V igri se poskušamo približati pravilom in pogojem košarkarske igre le toliko, da bo igra čim bolj tekoča. Učence seznanimo z vrstami kolektivne obrambe, vendar še vedno vztrajamo pri situacijski vadbi tehnično-taktičnih elementov v napadu. Omogočimo izvedbo tekmovanja vseh vadečih. Doseči želimo, da bi se učenci naučili organizirati in izvesti tekmovanje, saj jih zaposlimo kot sodnike in pomožne sodnike ter tudi s te plati spoznajo dejavnike košarkarske tekme in igre sploh. Napredek učenja taktičnih elementov lahko preverimo s predstavljenimi testi kadar želimo, rezultate pa interpretiramo v primerjavi z rezultati predhodnih preverjan.

Učitelj: Zlatko Marčič, prof. šp. vzg.