LIKOVNO SNOVANJE

Izbirni predmet likovne umetnosti – likovno snovanje, dopolnjuje vsebine rednega predmeta LUM. Celotna dejavnost predmeta temelji na razvijanju likovne ustvarjalnosti, likovnega raziskovanja sveta in odkrivanja posebnosti likovnega izražanja.

Cilj predmeta je priprava za sodelovanje v kulturnem življenju okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Je enoletni predmet, vezan na razrede (LS1 – 7. razred, LS2 – 8. razred in LS3 – 9. razred). Učenec lahko predmet obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

Predvidena je ena ura v tednu.

LIKOVNO SNOVANJE 1

Pri LS1 se bodo učenci 7.razredov ukvarjali s področjem risanja, slikanja in kiparstva. V okviru teh likovnih področij bodo reševali različne likovne probleme, z različnimi likovnimi tehnikami. Kot zanimivost bo risanje stripov in pisava (inicialke in vinjete); pri slikanju bo kot zanimivost svet mode, …pri kiparstvu pa se bodo ukvarjali z modeliranjem gline ter z oblikovanjem različnih kiparskih kompozicij, reliefne plastike in prostostoječih kipov.

LIKOVNO SNOVANJE 2

Učenci 8. razredov se bodo pri LS2 ukvarjali z različnimi načini slikanja in risanja ob glasbi. Pri grafiki bodo oblikovali različna grafična dela, od plakatov do knjižnega ovitka, koledarja ipd. Pri prostorskem oblikovanju se bodo ukvarjali z oblikovanjem in izdelovanjem maket zunanjih in notranjih prostorov (trgov, ulic, mest, stanovanja ipd.).

LIKOVNO SNOVANJE 3

Pri LS3 se bodo učenci 9. razredov poleg risanja in slikanja (zlati rez, obrnjena perspektiva – aspektiva) pri likovnem področju VIZUALNE KOMUNIKACIJE (vidno sporočanje) spoznali in se ukvarjali še z oblikovanjem estetsko vidnih sporočil tako, da bodo oblikovali svoj logotip, izdelovali različne reklamne spote s pomočjo klasičnih sredstev in računalnika. Pri likovnem področju kiparstva pa bodo razširili njihova znanja z izdelavo montažnih kipov, mobilnih kipov in instalacije.

Likovno snovanje priporočam vsem, katerim 1 ura LUM ne zadošča. Priporočam ga tudi tistim, ki si želijo izbrati poklic, ki je povezan z likovnim izražanjem in oblikovanjem (modni, grafični ali industrijski oblikovalec, frizer, slaščičar, zobotehnik, cvetličar,steklar, aranžer, slikar, kipar, arhitekt, učitelj LUM,…).

Olga Zorko