NEMŠČINA - neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu

Dognano je, da se otroci veliko lažje učijo tuji jezik kot odrasli, zakaj bi torej kasneje plačevali drage tečaje, če se lahko drugi tuji jezik začnemo učiti že zdaj.

Znanje tujega jezika, še zlasti jezika sosednje države, je pomembno, ker predstavlja dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno.

Kako bo potekal pouk? Obravnavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji... Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi in igre. Za nadarjene učence bomo pripravili tudi dodatno ponudbo.