NEMŠČINA - obvezni in neobvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta v osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet (NIP) iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet.

Učenci, ki se učijo nemščino kot obvezni izbirni predmet, imajo lahko zraven en izbirni predmet, če pa izberejo neobvezni izbirni predmet, pa morajo imeti poleg nemščine najmanj dva oziroma največ tri dodatne izbirne predmete.

Skoraj v vseh srednjih šolah učenci dobijo kot dodatni predmet še nemščino, zato je veliko bolje, če se jezika začnejo učiti že zdaj.

Znanje tujega jezika, še zlasti jezika sosednje države, je pomembno, ker predstavlja tudi dobro popotnico za nadaljnjo poklicno pot (zaposlitev v Avstriji, Nemčiji, Švici …).

Pri izbirnem predmetu nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenci bodo znali opisati sebe, prijatelja, družino, stanovanje, svoje okolje, poklice, hrano, dialog pri zdravniku …

Vsako leto se pouk jezika nadgrajuje, zato je smiselno, da se učenci vključijo že v 7. razredu.