OBDELAVA GRADIV - LES

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv - les učenci poglobijo znanja o lesu in si razvijajo spretnosti s področja obdelave lesa.

Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je les, ki ga kombiniramo tudi z drugimi gradivi. Orodja in obdelovalni postopki so ročni in strojni, izdelki so uporabni. Pri delu učenci iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov, določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta. Pouk poteka v učilnici tehnike in tehnologije ter v šolski delavnici. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

CILJI:

Učenci:

  • načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv;
  • narišejo načrt (s pomočjo računalnika);
  • ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj;
  • spoznavajo orodja in stroje za obdelavo lesa in drugih gradiv;
  • izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo delovnega mesta;
  • spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo;
  • odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela;
  • spoznajo poklice v industriji in obrti;
  • spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter njegovega varovanja ...

Boris Šegula