RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besdil

Zajema osnovno spoznavanje računalnika in njegovih komponent ter celovite zgradbe in delovanja. Podrobno spoznamo tudi uporabo pisarniškega programa MS Word (Google Dokumenti), naučimo se obdelave slikovnega gradiva (Slikar, ), znamo poiskati podatke na internetu in jih kritično ovrednotiti, spoznamo se z uporabo e-pošte. Predmet zaključimo s projektno nalogo.