Raziskovanje organizmov v domači okolici

Obisk tedensko: 1
Razred: 8.

Izbirni predmet je nadgradnja biologije in se v povezuje predvsem s predmetom naravoslovje, pa tudi z geografijo in drugimi obveznimi predmeti. Če želiš bolje spoznati svojo domačo okolico, ekosisteme v njej, živali in rastline, se nam pridruži. Nekaj aktivnosti bo potekalo v razredu, imeli bomo svoj majhen vivarij, nekaj aktivnosti pa v okolici šole. Povezali se bomo z različnimi društvi in bili čim bolj aktivni ter raziskovalni.

Podali se bomo na krajši obisk inštitucij, če bo za to dopuščal čas in finančni stroški. Veliko bomo delali z organizmi, tudi živimi živalmi. Upoštevale se bodo v večini tvoje želje, ampak v skladu z načrtom.

Pridi, imeli se bomo lepo, saj med živalmi je vedno lepo in toplo.

Tvoja učiteljica, biologije.