SODOBNA PRIPRAVA HRANE (SPH)

Predmet je namenjen vsem učencem od 7. do 9. razreda, še posebaj tistim, ki jih zanima spoznavanje in poglabljanje znanja iz prehrane, z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja.

V sodobnem času in tempu življenja je zelo pomembno, da se znamo pravilno prehranjevati. Če se to naučiš že v času odraščanja, te lahko takšno prehranjevanje spremlja celo življenje.

Učenci spoznavajo:

  • hranilne snovi in njihov vpliv na zdravje;
  • kakovost živil in jedi;
  • praktično pripravo hrane;
  • prehranske navade (dobre, slabe, bonton pri mizi, pogrinjek,…).

Učenci vse to spoznajo predvsem preko praktičnega dela, kjer uporabljajo in razvijajo tudi njihove ročne spretnosti in krepijo ustvarjalnost.

Nadgrajuje se znanje, ki je bilo pridobljeno pri predmetu gospodinjstva.

Olga Zorko