ŠOLSKO NOVINARSTVO

Izbirni predmet Šolsko novinarstvo je enoleten in se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu osnovne šole. Predmet nadgrajuje predmet slovenščine, in sicer predvsem z vsebinami neumetnostnih besedil, posebej s publicističnimi.

Učenci:

 • si razvijajo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika;
 • se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine;
 • se zavedajo, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji in si oblikujejo narodno in državljansko zavest;
 • si utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika (zbornega in pogovornega);
 • si razvijajo sposobnosti za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje);
 • si razvijajo sposobnosti izražanja v praktičnosporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku;
 • oblikujejo pozitivni odnos do slovstvenega izročila;
 • kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev,
 • ustvarjajo razredni in šolski časopis,
 • s prispevki se odzivajo na različne slovstvene razpise,
 • uporabljajo priročnike, leksikone.

Doroteja Kostanjevec