ŠPORT – neobvezni izbirni predmet v 4.,5. in 6. razredu

Učitelj: Zlatko Marčič

Vrsta predmeta: večletni, razred: 4.,5.,6.

Število ur: 35, 1xtedensko, učenke + učenci

Ocenjevanje: predmet se ocenjuje številčno (1-5)

IZBOR VSEBIN

Vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport.

Teki

 • Lovljenja, štafetni teki in druge tekalne igre; krajši in daljši tek v naravi v pogovornem tempu
 • Orientacijski teki in igre (lov na lisico, skrita pisma, po označeni poti, po opisani poti idr.)
 • »Suhi« biatlon (tek z zadevanji cilja na različne načine)

Hokejske igre

 • Prilagojene igre (uporaba različnih palic in različnih žogic, imitacija drsalk)
 • Osnovne prvine hokejske igre (brez rolerjev)

Igre z loparji

 • Igre z različnimi prilagojenimi pripomočki (baloni, žogice različnih velikosti, teže in trdote, loparji različnih velikosti)
 • Drža loparja; osnovne tehnične prvine v posameznih igrah

Žogarije

 • Elementarne igre z žogami Cirkuške spretnosti
 • Žongliranja in triki z različnimi pripomočki (rutice, žogice, obroči)
 • Preskakovanje več kolebnic

Ravnotežne spretnosti

 • Hoja v različne smeri po ožjih površinah (napeti vrvi, več vrveh, gredi, traku ipd.);
 • Različni enonožni in sonožni poskoki na ožji površini (tudi s kolebnicami, obroči)
 • Vzdrževanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, žogah, vozičkih

Zadevanje tarč

 • Zadevanje tarč z različnimi pripomočki (žogicami, pikadom, snežnimi kepami, loki, fračami ipd.) z mesta in v gibanju ter iz različnih začetnih položajev
 • Frizbi

Akrobatika

 • Premagovanje orodij kot ovir (poligoni in štafete); različna lazenja in plazenja; akrobatske raznoterosti; dvigi in postavljanje človeških piramid
 • Prevali naprej in nazaj iz različnih začetnih položajev v različne končne položaje, tudi v kombinacijah in na kup mehkih blazin
 • Stoja na lopaticah z različnimi položaji rok in nog
 • Akrobatske prvine skozi oporo na rokah: premet vstran, plezanje v stojo na rokah ob letveniku, stoja na rokah s pomočjo ali varovanjem

Skoki

 • Sonožni in enonožni poskoki v različne smeri (naprej, nazaj in v stran); zajčji poskoki; skakalni poligoni; različni skoki z višine; večskoki s pomočjo koordinacijske lestve
 • Različna poskakovanja/preskakovanja: ristanc, polž, gumitvist, male in velike kolebnice
 • Naskoki na kup blazin in na skrinjo v različne opore; raznožka čez večnamenske blazine samostojno in čez kozo s pomočjo ali varovanjem
 • Skoki z male prožne ponjave

Plezanja

 • Plezanje po različnih plezalih (v športni dvorani in na prostem); plezalni poligoni (plezanja, ročkanja, visenja, guganja)
 • Plezanje po nižji umetni plezalni steni v različne smeri (varovanje z debelimi blazinami)


Učitelj: Zlatko Marčič prof. šp. vzg.