UMETNOST - neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu

V šolskem letu 2016/17 se bo NIP UMETNOST izvajal s poudarkom na GLEDALIŠKI DEJAVNOSTI (drama, lutke).

Skupina učencev pri NIP Umetnost bo heterogena (mešana skupina učencev od 4. do 6. razreda).

Eden izmed ciljev NIP UM je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so razlike zvrsti povezane v umetnostno celoto. Učenca se spodbuja k iskanju lastnega umetnostnega izraza.

Učenci bodo spoznali osnovne strukture gledališča. Oblikovali bodo besedila, izbirali primerno glasbo in snovali zamisli za izdelavo lutk, po katerih bodo lutke tudi izdelali. Improvizirali in ustvarjali bodo krajše gledališke/lutkovne prizore; usvajali osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor) in uporabo različnih lutkovnih tehnik. Učenci bodo iskali tudi druge likovne rešitve kot so scenografija, kostumografija,…).

Olga Zorko