POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015

Post date: Feb 2, 2015 2:14:06 PM

Spoštovani starši, dragi učenci!

Naša šola se je prijavila na razpis za program POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015 (POŠ) in je bila na razpisu tudi izbrana. V okviru projekta potekajo na naši Osnovni šoli Markovci in na naši partnerski šoli Osnovni šoli Destrnik – Trnovska vas obšolske aktivnosti. Ker projekt izvajamo že četrto leto zapored, so učenci že navajeni na ritem in izvedbo aktivnosti. Vse aktivnosti so za učence brezplačne. Aktivnosti potekajo pred in po pouku, v prostih urah in med počitnicami.

VSEBINA AKTIVNOSTI:

1. V ZNANJU JE MOČ

Delo bo temeljilo predvsem na individualni ravni ali v skupini dveh, treh učencev v obliki učne pomoči za učno in motorično šibkejše učence. Nudi se pomoč iz različnih predmetov (slovenščina, tuji jezik, šport,...).

Učitelja: Aleksandra Čeh in Gregor Beranič

2. UJEMI RITEM

Učence s pomočjo glasbe, ki jim je všeč motiviram za aktivno in zdravo življenje. Telovadimo na steperju in ustvarjamo različne koreografije v različnih zvrsteh: latino, hip-hop, pop. Učenke lahko same kreirajo svojo koreografijo. Učenci bi se naučili tehnik sproščanja in se znali umiriti, kar je v današnjem tempu zelo pomembno. (od 4. razreda dalje)

Učiteljica: Aleksandra Čeh

3. DEBATNI KLUB

Učenci bodo spoznali etiko dialoga, kaj je to neverbalana komunikacija, na kaj je treba biti pozoren pri javnem nastopanju, priprava teme za javen nastop, snemanje le tega, analiza nastopa, urili bodo svoj govor, spoznali vaje za kritično razmišljanje, katere so dobre in katere informacije so slabe, razvijati debato ena na ena, dva na dva, tri na tri, govor posnamemo in o tem diskutiramo, načrtujemo tudi obisk dveh turmirjev. (od. 6. razreda naprej)

Učiteljica: Aleksandra Čeh

4. THE SHOW MUST GO ON

Aktivnost je namenjena vsem, ki imajo veselje do igre, do nastopanja in prevzemanja različnih vlog. Z učenci višjih razredov bomo pripravili 2 igri; eno lutkovno predstavo, ki bo namenjena najmlajšim v vrtcu in I. triadi ter eno dramsko uprizoritev Pike Nogavičke.

Učiteljica: Aleksandra Čeh

5. ŠOLSKI NOVINARJI

Učenci izdelajo šolsko glasilo Markec, v katerem so zajeti utrinki iz življenja šole in učencev, naredili bodo intervjuje z učitelji in učenci in razglabljali o različnih temah, pisali članke, urejali besedilo na računalniku, dodajali slike in fotografirali dogajanje na šoli, ... Šolski časopis Markec bo zajemal tudi nekaj utrinkov iz dogajanja na partnerski šoli.

Učiteljica: Aleksandra Čeh

6. RADIJSKI VODITELJ

Z učenci, ki jih zanima delo na radiu (rad. voditelj, speaker, tisti, ki piše in pripravlja teme, delo računalničarja,...). Pripravili bomo tri radijske oddaje (pustna oddaja, oddaja ob dnevu žena, oddaja ob koncu šolskega leta). V načrtu je tudi obisk RTV Maribor, kjer si bodo učenci v živo pogledali delo na radiu.

Učiteljica: Aleksandra Čeh

7. KREATIVNE LIKOVNE DELAVNICE

Aktivnost bo vsebovala pustne delavnice, namenjena vsem učencem, ki imajo radi tovrstno delo. Na pustnih delavnicah bomo izdelovali skupno pustno masko, ki jo bomo tudi reprezentirali na pustni povorki v Markovcih.

Učiteljica: Aleksandra Čeh

8. ŠPORTNA SOBOTA

Aktivnosti bodo potekale ob sobotah za učence od 3. do 9. razreda. Vsebine bodo zajemale športne aktivnosti s katerimi se učenci redkeje srečujejo. Spoznali bodo osnove gorništva, golfa, kajaka, kolesarstva in golfdiska. Pri gorništvu se bomo odpravili na pohod na Mariborsko Pohorje in spoznali nekaj teoretičnih vsebin. Na Ptuju bomo igrali golf. Udeležili se bomo kolesarskega trima ali maratona, igrali novo disciplino diskgolf in se s kajaki vozili po reki Dravi.

Učitelj: Gregor Beranič

9. RAD IGRAM NOGOMET

Učenci v skupini od 1. do 4. razreda bodo predvsem spoznali temeljne tehnične in taktične elemente nogometa in spoznali nogometno igro.

Učitelj: Gregor Beranič

10. RAD IGRAM KOŠARKO

Učenci v skupini od 1. do 4. razreda. Spoznali bodo temeljne tehnične in taktične elemente košarke in spoznali košarkarsko igro.

Učitelj: Gregor Beranič

11. ŽOGARIJA

Učenci v skupini od 5. do 9. razreda bodo nadgradili temeljne tehnične in taktične elemente športnih iger z žogo. Vključenih bo več športnih iger: nogomet, košarka, rokomet, odbojka, rugby

Učitelj: Gregor Beranič

12. ATLETSKE URICE

Aktivnost bo namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Učenci bodo spoznali osnovne atletske discipline: šprint, štafetni tek, vzdržljivostni tek, tek z ovirami, skok v daljino, v višino in met žvižgača.

Učitelj: Gregor Beranič

13. Z NEMŠČINO V SVET

Učenje drugega TJ bo namenjeno učencem I. triade in učencem 9. razredov. Učenci I. triade bodo spoznavali jezik skozi igro, ples in glasbo, Učenje nem. za 9, razrede pa bo temeljilo na poglobljenem znanju - delo z nadarjenimi učenci za II. TJ, kjer se bodo naučili kompleksnejše oblike slovnice, širili svoje besedišče, razvijali komunikacijo in se pripravljali na šolsko in državno tekmovanje iz nem. jezika.

Učiteljica: Aleksandra Čeh

14. AKTIVNE POČITNICE

Aktivne počitnice so namenjene otrokom v času počitnic. Skozi različne dejavnosti bodo spoznavali kulturno dediščino svojega kraja in njegove okolice, kot na primer: zaščiten krajinski park Šturmovci,...). Na podlagi obiskov bodo učenci spoznali delo različnih poklicev in obrti v njihovi občini. Aktivnost bo vsebovala različne dejavnosti: delo na računalniku, likovne delavnice, učenje nemščine, pravljični krožek, različne športne aktivnosti. Sem bomo vključili tudi razne izlete, kjer bodo širili obzorja (ogled Ptujskega gradu, …).

Učitelja: Aleksandra Čeh in Gregor Beranič

15. ŠPORTNE POČITNICE

Aktivnosti bodo potekale med zimskimi in prvomajskimi počitnicami. Učenci bodo bili razdeljeni v tri skupine od 1. do 9. razreda. Vsebine bodo zajemale športne igre (nogomet, rokomet, košarka, odbojka).

Učitelj: Gregor Beranič

Projekt izvajata mag. Aleksandra Čeh in Gregor Beranič, prof.

Urnik POŠ 2015 – Aleksandra Čeh

Urnik POŠ 2015 – GREGOR BERANIČ

Op: Urnik je fleksibilen, izvajanje določenih aktivnosti poteka po urniku in sprotnem dogovoru z učenci. Nekatere aktivnosti se bodo izvajale tudi v času počitnic in ob sobotah.

Letos sodelujemo z partnersko šolo DESTRNIK . TRNOVSKA VAS, kjer bomo izvajali naslednje aktivnosti:

  • Šolski novinarji
  • Debatni klub
  • Športna sobota
  • Športne počitnice
  • Aktivne počitnice