RaP - Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje

Spoštovani starši!

V šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali s projektom Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje. Bili smo izbrani med 155 osnovnih šol, ki skozi ta projekt preizkuša nov koncept razširjenega programa osnovne šole. Projekt se je v tem šolskem letu izkazal kot odlična priložnost za učence, ki si želijo dodatnih aktivnosti na področjih:

  • Gibanje
  • Hrana in prehranjevanje
  • Zdravje in varnost


Cilji projekta:


Učenci:

  • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
  • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
  • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega življenja,
  • spoznavajo tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prvo pomoč, higieno, varno mobilnost,
  • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Podrobne informacije o projektu so objavljene na šolski spletni strani. Učenci si bodo lahko aktivnosti v okviru projekta prosto izbirali v začetku šolskega leta.


Ravnatelj: mag. Ivan Štrafela