PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dragi učenci, učenke, spoštovani starši in sodelavci!

Izobraževanje na daljavo je v teku. Še naprej nas vabim, da smo pri tem ustvarjalni, predvsem pa strpni drug do drugega.

Vsem nam mora biti v interesu, da bo delo potekalo brez večjih stresnih situacij, ki v tem težkem času nikakor niso dobrodošle.

Prepričan sem, da bomo nalogo, ki je pred nami, dobro opravili, virus pa tudi uspešno premagali.

Ravnatelj: Ivan Štrafela

OD PONEDELJKA (16. 3. 2020) DO PREKLICA BOSTA ŠOLA in VRTEC ZAPRTA!

ŠOLA

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI UČENCI IN UČENKE.

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah. Od ponedeljka, 23. 3. 2020, bomo pouk izvajali na daljavo preko spletnih učilnic. Za starše in učence smo pripravili navodila za prijavo in opis poteka dela v spletni učilnici. Navodila ste prejeli v tiskani obliki in na elektronske naslove. Objavljena so tudi na spletni strani šole.

Na tej strani (zgoraj) so objavljeni tudi video vodiči za uence za delo v spletnih učilnicah.

Ob morebitnih težavah in nastalih vprašanjih smo vam na voljo na elektronskem naslovu admin@os-markovci.net ali preko eAsistenta.

Novi odlok Vlade Republike Slovenije več ne dovoljuje organizacije nujnega varstva otrok, zato nujno varstvo v naši šoli in v vrtcu ne bo potekalo.

VRTEC

SPOŠTOVANI STARŠI

Zaradi razglasitve epidemije koronavirusa

bo vrtec od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica ZAPRT.

Novi odlok Vlade Republike Slovenije več ne dovoljuje organizacije nujnega varstva otrok, zato nujno varstvo v naši šoli in v vrtcu ne bo potekalo.


Ravnatelj OŠ Markovci: mag. Ivan Štrafela

JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC za šolsko leto 2020/2021

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009 -ZIUZGK, 36/10, 62/2010 -ZUPJS, 94/2010 -ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 55/17) in 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v enoto Vrtec pri OŠ Markovci


Osnovna šola Markovci

ENOTA VRTEC

O B J A V L J A


JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK

V VRTEC MARKOVCI

za šolsko leto 2020/2021


Obveščamo Vas , da je vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2020/2021 možen vsaki delovni dan do 31. 3. 2020, od 7.00 do 14.00 v tajništvu Osnovne šole Markovci.

Vloge za vpis, ki so bile že oddane, ni potrebno ponovno oddajati.

Ravnatelj: mag. Ivan Štrafela

Prijazno vabljeni!

PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2

Spoštovani!

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

V tem trenutku šola in vrtec delata vse, kar je potrebno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale.

Pri tem nam lahko pomagate tudi Vi, dragi starši in sicer tako, da skupaj naučimo otroke:

 • da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo;
 • da se brez potrebe z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust;
 • da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki;
 • da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.

Hkrati Vas še enkrat obveščamo, da ne pošiljate bolnega otroka v šolo ali vrtec! Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

Pošiljamo Vam povezavo do spletne strani NIJZ, kjer najdete več informacij:

https://www.nijz.si/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

VESELA ŠOLA - REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA

Šolsko tekmovanje v znanju iz Vesele šole je potekalo 11. marca 2020.

Tekmovanja se je udeležilo 49 učencev.

Bronasta priznanja so osvojili:

 • 4. razred: Nina Selič 4.a
 • 5. razred: Luka Stolec 5.b
 • 6. razred: Lana Podrenek 6.a
 • 7. razred: Maja Majcen 7.b, Ana Stolec 7.b, Špela Godec 7.b, Pia Zemljarič 7.b
 • 8. razred: Nuša Janžekovič 8.a, Saša Bratuša 8.a, Jure Letnik 8.a, Jan Majer 8.a, Klara Tement 8.a
 • 9. razred: Maj Bezjak 9.b, Tamara Slanič 9.b, Sara Merc 9.a, Jaka Glažar 9.a, Taja Lia Vidovič 9.a

Na državno tekmovanje, ki bo 8. aprila 2020 ob 14. uri na OŠ Kidričevo, so se uvrstili:

 • 4.a Nina Selič
 • 9.a Sara Merc
 • 9.b Maj Bezjak, Tamara Slanič

Trenutna situacija kaže, da državno tekmovanje (predvideno 8. aprila na OŠ Kidričevo) ne bo izpeljano na ta datum. Pričakujte pa, da bo izpeljano še v tem šolskem letu, ko se zadeve normalizirajo. Učenci bodo o tem pravočasno obveščeni.

Vsem Veselošolcem pohvala za sodelovanje in iskrene čestitke za dosežene uspehe.

Mentorici:Mihaela Bratuša (za 4.5.6. razred)Zinka Vidovič (za 7.8.9. razred)

Povezave do koristnih informacij: POKLICNO USMERJANJE

Prijavnica za vpis v srednjo šolo (nova): https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Ministrstvo za šolstvo in šport – https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (glej: Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21)

Moja izbira – www.mojaizbira.si

Obrtna zbornica – www.ozs.si

Center za poklicno izobraževanje - http://www.cpi.si/

Opisi poklicev – http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Štipendiranje – http://www.sklad-kadri.si

Spleti svojo kariero - http://spletisvojokariero.si/

To bo moj poklic - https://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158

Mesto mladih - https://www.mestomladih.si/

e-svetovanje - https://esvetovanje.ess.gov.si/

VKO (vseživljenska karierna orientacija) - https://www.vkotocka.si/gradiva/pripomocki-in-orodja/

Rezultati poklicnega barometra 2019 - https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2019

ROKOVNIK za vpis učencev v srednje šole in KOLEDAR NPZ - https://drive.google.com/open?id=1dfbYW8CE1DDMrDLdxApe7D5iWsyE0_iq

ŠOLSKA PREHRANA

DOKUMENTI

ŠOLSKI KOLEDAR