PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2020/21

Vpis poteka v mesecu februarju 2020, v prostorih šolske svetovalne službe.

Otroci rojeni leta 2014, ki so prijavljeni v šolskem okolišu Markovci, bodo na vpis vabljeni z vabilom po določenem razporedu.

Za otroke šoloobveznike (roj. 2014), ki na vpis ne bodo vabljeni (na novo priseljeni, iz drugih okolišev…) pozivamo starše, da pokličejo v šolo ali se oglasijo pri šolski pedagoginji med 8. in 14. uro.

REZULTATI TEKMOVANJA IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA, ŠOLSKO LETO 2019/2020

Šolsko tekmovanje iz znanja KEMIJE ZA BRONASTA PREGLOVA PRIZNANJA je potekalo 20. 1. 2020, tekmovalo je 18 učencev (iz osmih razredov 13 učencev in iz devetih razredov 5 učencev).

9. razred: maksimalno število točk, ki jih je tekmovalec lahko dosegel je bilo 35 točk.

8. razred: maksimalno število točk, ki jih je tekmovalec lahko dosegel je bilo 51 točk.

BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE SO USVOJILI NASLEDNJI UČENCI:

  • Sara Merc (9.A) 32 točk
  • Jaka Glažar (9.B) 29 točk
  • Maj Bezjak (9.B) 27 točk


Na DRŽAVNO TEKMOVANJE so se uvrstili:

Sara Merc (9.a), Jaka Glažar (9.b) in Luka Matjašič (8.b).

Vsem dobitnikom bronastih priznanj iskrene čestitke za dosežen uspeh na šolskem tekmovanju, prav tako čestitke za uvrstitev na državno tekmovanje in veliko uspeha 4. 4. 2020, ko bo potekalo državno tekmovanje.

Mentorica: Danica Muršec

OBMOČNO CANKARJEVO TEKMOVANJE

9. 1. 2020 je na Sr. šoli Slovenska Bistrica potekalo območno Cankarjevo tekmovanje. Udeležila so se ga tudi naša dekleta iz 8. in 9. razreda, in sicer:

Sara Janžekovič, Sara Merc, Tamara Slanič, Maša Fras in Taja Lia Vidovič.

Srebrno priznanje je prejela Sara Merc, za kar ji iskreno čestitamo!

OBMOČNO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE ZA UČENCE 9. RAZREDA

15. januarja 2020 je v prostorih naše šole potekalo območno tekmovanje v znanju angleščine za učence devetega razreda. Udeležilo se ga je 83 učencev s 36 osnovnih šol iz naše regije. Iz naše šole se je na tekmovanje uvrstilo 5 učencev in prav vsi so dosegli zelo visok rezultat, štirje med njimi pa prejmejo srebrno priznanje.

Matija Vugrinec iz 9.a razreda je dosegel vse možne točke. Uvrstil se je na državno tekmovanje, ki bo potekalo 17. marca in se ga bo udeležilo 250 devetošolcev iz vseh krajev Slovenije.

Rezultati naših učencev:

  • Matija Vugrinec 47 / 47 – srebrno priznanje
  • Taja Lia Vidovič 44 / 47 – srebrno priznanje
  • Maša Fras 43 / 47 – srebrno priznanje
  • Daniel Raušl 42 /47 – srebrno priznanje
  • Jaka Glažar 41 /47

Povezave do koristnih informacij: POKLICNO USMERJANJE

Ministrstvo za šolstvo in šport – https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (glej: Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21)

Moja izbira – www.mojaizbira.si

Obrtna zbornica – www.ozs.si

Center za poklicno izobraževanje - http://www.cpi.si/

Opisi poklicev – http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Štipendiranje – http://www.sklad-kadri.si

Spleti svojo kariero - http://spletisvojokariero.si/

To bo moj poklic - https://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158

Mesto mladih - https://www.mestomladih.si/

e-svetovanje - https://esvetovanje.ess.gov.si/

VKO (vseživljenska karierna orientacija) - https://www.vkotocka.si/gradiva/pripomocki-in-orodja/

Rezultati poklicnega barometra 2019 - https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2019

ROKOVNIK za vpis učencev v srednje šole in KOLEDAR NPZ - https://drive.google.com/open?id=1dfbYW8CE1DDMrDLdxApe7D5iWsyE0_iq

ŠOLSKA PREHRANA

DOKUMENTI

ŠOLSKI KOLEDAR