PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Poslovni čas

v času začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Poslovni čas Osnovne šole Markovci:
Od ponedeljka do petka: od 6.00 do 14.00

Poslovni čas vrtca Markovci:
Od ponedeljka do petka: od 6.00 do 16.30

Odgovorne osebe zavoda:

  • ŠOLA - Ivan Štrafela, ravnatelj: 041 458 218

  • VRTEC - Sonja Ambrož, pomočnik ravnatelja vrtca: 031 633 121


ZAČASNI URNIKI

ZA IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA - obvestilo za starše

ZA UČENCE IN DIJAKE, ZA KATERE JE V ČASU ZAOSTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Od 9.11.2020 dalje je za vse učence in dijake organizirano izobraževanje na daljavo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z okrožnico objavilo sklep, da se učencem in dijakom s stalnim prebivališčem v občini Markovci, ki zaradi socialnih ali drugih razmer v družini potrebujejo topli obrok, ponudi možnost, da dnevno dobijo brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije – podatek lahko preverite na odločbi o otroškem dodatku). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

PRIJAVA

Učenci OŠ Markovci se prijavijo tako, da na spletni strani OŠ Markovci izpolnijo prijavnico: »PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO«.
Prijavnico izpolnijo najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020 do 9.00.

Učenci in dijaki, ki niso učenci OŠ Markovci, se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na topli obrok, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo OŠ Markovci, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost.

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Topli obrok se bo pripravljal v osnovni šoli Markovci. Učenci in dijaki oz. njihovi starši ga bodo lahko prevzeli med 12.30 in 13.00 uro pri zunanjih vhodnih vratih v šolsko kuhinjo in sicer vsak delovni dan od torka, 10. 11. 2020 dalje.

Izjemoma občina in šola za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti v šoli, organizirata dostavo toplega obroka na dom. Če dostavo obroka na dom potrebujete, to navedite v prijavi.

Ravnatelj OŠ Markovci:
mag. Ivan Štrafela

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA UČENCE IN DIJAKE, KI NISO UPRAVIČENI DO SUBVENCIJE ZA TOPLI OBROK

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, bo v bodoče za čas izobraževanja na daljavo Osnovna šola Markovci pripravljala tople obroke, ki bodo plačljivi. Ceno toplega obroka je določilo MIZŠ, znaša pa 2.60 € na obrok. V ceno je všteta tudi embalaža za enkratno uporabo.

PRIJAVA

Učenci OŠ Markovci se prijavijo tako, da na spletni strani OŠ Markovci izpolnijo prijavnico: »PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO«.

Učenci in dijaki, ki niso učenci OŠ Markovci, se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo OŠ Markovci, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje toplega obroka za svojo lokalno skupnost.

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Topli obrok se bo pripravljal v osnovni šoli Markovci. Učenci in dijaki oz. njihovi starši ga bodo lahko prevzeli med 12.30 in 13.00 uro pri zunanjih vhodnih vratih v šolsko kuhinjo in sicer vsak delovni dan.

Ravnatelj OŠ Markovci:
mag. Ivan Štrafela

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA LOGIKE

V četrtek, 24. 9. 2020, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja logike. Na tekmovanje se je prijavilo 63 tekmovalcev od 5. do 9. razreda.

Bronasto priznanje prejme 21 učencev in sicer:

  • 5. razred: Matija Korošec, Leja Janžekovič, Vid Meglič, Sara Ljubec, Nina Selič in Miha Gramc

  • 6. razred: Glorija Horvat in Anja Kodrič

  • 7. razred: Julija Skuhala, Ana Ina Zelenik in Sofija Hojnik

  • 8. razred: Pia Zemljarič, Ana Stolec, Maja Majcen, Teja Slanič, Sara Jevšenak, Lana Kristovič in Špela Godec

  • 9. razred: Nuša Janžekovič, Nina Krošelj in Ajda Mlinarič

Bronasto priznanje prejme tretjina tekmovalcev, pod pogojem, da dosežejo vsaj 30% vseh možnih točk. Priznanje prejmejo tudi ostali tekmovalci, ki so na šolskem nivoju dosegli vsaj 66% možnih točk.

Učenki Pia Zemljarič (8.b) in Nuša Janžekovič (9.a) pa sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 17. 10. 2020 na OŠ Majšperk.

Po pravilniku se na državno tekmovanje uvrsti prvak šole v posamezni tekmovalni skupini pod pogojem, da doseže 66% točk. Torej napredujejo prvaki, ki so osvojili v 8. in 9. razredu vsaj 36,5 točke in v 7. razredu 39,5 točke.

Dodatni tekmovalci, ki so vabljeni na tekmovanje pa so tisti, ki so v 9. razredu osvojili 49 točk, v 8. razredu 45 točk in v 7. razredu 50,5 točke.

Čestitke vsem za uspeh!

Sabina Založnik

ŠOLSKA PREHRANA

DOKUMENTI

ŠOLSKI KOLEDAR