PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

V sredo, zadnji dan pouka, bodo šolski avtobusi peljali zjutraj ob 8. uri z začetnih postaj.

Z dejavnostmi bomo zaključili ob 10.50. Avtobusi bodo od šole peljali ob 11.00, za učence, ki bodo imeli kosilo pa ob 11.30. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje poteka normalno.

Ravnatelj OŠ Markovci:mag. Ivan Štrafela

Spoštovani starši!

Izbrali smo šolska gradiva in potrebščine, ki jih bo Vaš otrok (učenec) potreboval naslednje šolsko leto (2020/2021). Seznam najdete v okencu na desni strani.

Šolska gradiva in potrebščine lahko kupite kjerkoli (Kopija-nova, Bukvica, DZS, Mercator, Mladinska knjiga, Rokus-Klett, Smilja …).

Skrbnik učbeniškega sklada: Milovan Milunič, prof.

Ravnatelj: mag. Ivan Štrafela

SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2

Spoštovani!

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

V tem trenutku šola in vrtec delata vse, kar je potrebno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale.

Pri tem nam lahko pomagate tudi Vi, dragi starši in sicer tako, da skupaj naučimo otroke:

 • da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo;
 • da se brez potrebe z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust;
 • da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki;
 • da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.

Hkrati Vas še enkrat obveščamo, da ne pošiljate bolnega otroka v šolo ali vrtec! Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

Pošiljamo Vam povezavo do spletne strani NIJZ, kjer najdete več informacij:

https://www.nijz.si/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Povezave do koristnih informacij: POKLICNO USMERJANJE

Prijavnica za vpis v srednjo šolo (nova): https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Ministrstvo za šolstvo in šport – https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (glej: Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21)

Moja izbira – www.mojaizbira.si

Obrtna zbornica – www.ozs.si

Center za poklicno izobraževanje - http://www.cpi.si/

Opisi poklicev – http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Štipendiranje – http://www.sklad-kadri.si

Spleti svojo kariero - http://spletisvojokariero.si/

To bo moj poklic - https://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158

Mesto mladih - https://www.mestomladih.si/

e-svetovanje - https://esvetovanje.ess.gov.si/

VKO (vseživljenska karierna orientacija) - https://www.vkotocka.si/gradiva/pripomocki-in-orodja/

Rezultati poklicnega barometra 2019 - https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2019

ROKOVNIK za vpis učencev v srednje šole in KOLEDAR NPZ - https://drive.google.com/open?id=1dfbYW8CE1DDMrDLdxApe7D5iWsyE0_iq

ŠOLSKA PREHRANA

DOKUMENTI

ŠOLSKI KOLEDAR