Katalog informacij javnega značaja

2.b Kontaktni podatki uradne osebe(oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe:

mag. Ivan Štrafela, ravnatelj zavoda

Telefon: 02/788-80-80

Faks: 02/766-01-81

E-pošta: ravnatelj@os-markovci.net

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov:

Zavod ni predlagatelj predpisov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Urniki učencev za šolsko leto;

Urniki oddelkov za šolsko leto;

Šolski koledar za šolsko leto;

Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto;

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

Zahteva za posredovanje podatkov o dobaviteljih in sklenjenih pogodbah za čistila in sanitarni material.