Svet zavoda

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Markovci.

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

 • trije predstavniki ustanovitelja
  • Igor Ambrož
  • Peter Majcen
  • Franc Rožanc
 • pet predstavnikov šole
  • Matej Bezjak
  • Jurij Cvitanič
  • Janja Hunjet
  • Gregor Zmazek
  • Nataša Pišek
 • trije predstavniki staršev
  • Peter Vrtačnik
  • Ivan Vidovič
  • Ksenija Vuk Kostanjevec


Portal članov