Svet zavoda

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Markovci.

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

 • trije predstavniki ustanovitelja
  • Peter Majcen
  • Tanja Cimerman
  • Maksi Sakelšek
 • pet predstavnikov šole
  • Jožica Klinc
  • Janja Hunjet
  • Darja Milošič
  • Vida Vajda
  • Matej Bezjak
 • trije predstavniki staršev
  • Boris Belšak
  • Sanja Gmeiner
  • Jasmina Zagoršek


Portal članov