Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oblikuje svet staršev ali drugi ustrezni organ.

Na Osnovni šoli Markovci je v svetu staršev 24 predstavnikov staršev iz 6 skupin vrtca ter 18 oddelkov osnovne šole.

Predsednik Sveta staršev je .

Mandat članov Sveta staršev traja dve leti, z možnostjo ponovnega imenovanja.

SVET STARŠEV