Ravnatelj: mag. Ivan Štrafela

Pomočnik ravnatelja: Boris Šegula

Pomočnica ravnatelja vrtca: Sonja Ambrož

Tajnica: Valerija Slameršek

Računovodkinja: Jožica Bratuša

Knjigovodkinja: Janja Meznarič

(NOVE!) telefonske številke:

Elektronski naslovi:

tajništvo - info¤os-markovci.net

ravnatelj - ravnatelj¤os-markovci.net

vrtec - vrtec¤os-markovci.net

EKO (zbiranje odpadnih izdelkov) - eko¤os-markovci.net

Po nalogu ravnatelja se delovni čas lahko spremeni.

Ustanovitelj šole je Občina Markovci.