Neobvezne izbirne vsebine

Neobvezne izbirne vsebine iz razširjenega programa

Izbiranje poteka  elektronsko (preko učenčeve e-pošte).   

V okviru razširjenega programa šola izvaja organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci.

Učenec II. triade lahko ima NEOBVEZNE IZBIRNE VSEBINEE (NIV) – če se zanje odloči.

Preden se lotite izbiranja, preberite  splošna pojasnila in opise ponujenih vsebin opise ponujenih vsebin. Zaželjeno je, da se tudi starši pogovorite z otrokom o prednostih in obveznostih, ki jih prinaša odločitev, če se otrok vključi k neobveznem izbirnim vsebinam.

POSTOPEK IZBIRANJA:  Učenec skupaj s staršem izpolni obrazec »izbirne vsebine v II. triadi« in ga odda s klikom - pošlji

NIV je treba izbrati najkasneje do 15. maja 2024

V kolikor bi imeli vprašanja v zvezi z neobveznimi izbirnimi vsebinami (NIV), se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

Lep pozdrav,

svetovalna delavka, Zinka Vidovič

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN