Knjižnica

SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Spoštovani starši!

Izbrali smo šolska gradiva, ki jih bo vaš otrok (učenec) potreboval naslednje šolsko leto (2023/2024). Seznam je priložen temu obvestilu. Šolska gradiva in potrebščine lahko kupite kjerkoli (Bukvica, Kopija-nova, DZS, Mercator, Mladinska knjiga, Rokus-Klett, Smilja …). 

Skrbnik učbeniškega sklada:
Milovan Milunič, prof., l.r. 

Ravnatelj:
mag. Ivan Štrafela, l.r.

Šolska knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja. V naši knjižnici imamo knjige in revije, primerne za učence, najde se pa tudi veliko strokovne literature.

Šolska knjižnica je odprta vsak delovnik od 7.30 - 14.30.

Izposoja knjig je možna od 7.30 - 8.30, ter od 11.15 - 14.00.

Knjižničar pripravlja in vodi literarne ure za učence razredne stopnje ter je odgovorni organizator bralne značke.

Knjižničar tudi vodi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si učenci izposojajo učbenike, ob izteku šolskega leta pa jih vrnejo nazaj v knjižnico.