Oddelki

ODDELEK

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

FANTJE

DEKL.

SKUPAJ

1.A

DARJA MILOŠIČ

ANDREJKA FORŠTNERIČ

9

9

18

1.B

VESNA KOVAČEC

ANDREJKA FORŠTNERIČ

8

8

16

2.A

MIHAELA BRATUŠA

/

9

8

17

2.B

JASNA CVITANIČ

/

9

9

18

3.A

BRIGITA HORVAT

/

16

11

27

3.B

MARJETKA KOCUVAN

/

15

10

25

4.A

PRIMOŽ GALUN

/

9

12

21

4.B

DARJA ŠORI

/

9

12

21

5.A

JANJA HUNJET

/

12

10

22

5.B

JURIJ CVITANIČ

/

14

9

23

6.A

SONJA PAVLENIČ

EVA STERNAD

12

10

22

6.B

GREGOR ZMAZEK

NEJC JANŽEKOVIČ

11

10

21

7.A

SABINA ZALOŽNIK

9

10

19

7.B

IRENA KRIŽANEC

9

12

21

8.A

OLGA ZORKO

SUZANA STOPAJNIK

10

16

26

8.B

DARKO ŠTRAFELA

MILOVAN MILUNIČ

9

15

24

9.A

DOROTEJA KOSTANJEVEC

SLAVICA LAJH

9

9

18

9.B

VIDA VAJDA

ZINKA VIDOVIČ

11

8

19