Oddelki

ODDELEK

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

FANTJE

DEKL.

SKUPAJ

1.A

DARJA MILOŠIČ

MATEJA GABROVEC
ANDREJKA FORŠTNERIČ

16

11

27

1.B

VESNA KOVAČEC

MATEJA GABROVEC
ANDREJKA FORŠTNERIČ

16

11

27

2.A

BRIGITA HORVAT

/

9

12

21

2.B

JASNA CVITANIČ

/

9

12

21

3.A

TAMARA LEP

/

13

10

23

3.B

MARJETKA KOCUVAN

/

14

9

23

4.A

PRIMOŽ GALUN

/

12

9

21

4.B

DARJA ŠORI

/

11

9

20

5.A

MIHAELA BRATUŠA

/

9

11

20

5.B

JURIJ CVITANIČ

/

8

12

20

6.A

OLGA ZORKO

SABINA ZALOŽNIK

9

16

25

6.B

ALENKA DOMANJKO ROŽANC

IRENA KRIŽANEC

9

15

24

7.A

DOROTEJA KOSTANJEVEC

SLAVICA LAJH

9

9

18

7.B

VIDA VAJDA

DRAGO PRISLAN

12

7

19

8.A

TANJA FRANGEŽ KOBALE

DANICA MURŠEC

9

9

18

8.B

MELITA VIDOVIČ

ŠPELA HORVAT

8

8

16

9.A

SONJA PAVLENIČ

ZINKA VIDOVIČ

5

13

18

9.B

GREGOR ZMAZEK

MILOVAN MILUNIČ

7

13

20