Zaposleni

VODSTVO

IME IN PRIIMEK

mag. Ivan Štrafela

Boris Šegula

DELOVNO MESTO

ravnatelj

pomočnik ravnatelja

 ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKO PODROČJE

 UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI


 UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI


 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Zinka Vidovič, pedagoginja

Laura Korošec, pedagoginja

 ZUNANJI IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI


KNJIŽNICA

Milovan Milunič, knjižničar

 ŠOLSKA KUHINJA


ČISTILKE TEHNIČNA SLUŽBA