Zaposleni

VODSTVO

IME IN PRIIMEK

mag. Ivan Štrafela

Boris Šegula

DELOVNO MESTO

ravnatelj

pomočnik ravnatelja

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKO PODROČJE

UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI


 • Mihaela BRATUŠA

 • Jasna CVITANIČ

 • Jurij CVITANIČ

 • Aleksandra ČEH

 • Andrejka FORŠTNERIČ

 • Tanja FRANGEŽ KOBALE

 • Mateja GABROVEC

 • Primož GALUN

 • Janja HUNJET

 • Marjetka KOCUVAN

 • Vesna KOVAČEC

 • Jasmina KRIŽAJ GRUŠOVNIK

 • Slavica LAJH

 • Brigita HORVAT

 • Špela HORVAT

 • Zlatko MARČIČ

 • Darja MILOŠIČ

 • Darja ŠORI

 • Vida VAJDA

 • Olga ZORKO

 • Nejc ZEMLJARIČ

 • Nataša LAČEN

 • Katja KLEMENČIČ VAJDA

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI


 • Janja HUNJET

 • Jurij CVITANIČ

 • Aleksandra ČEH

 • Tanja FRANGEŽ KOBALE

 • Špela HORVAT

 • Nejc JANŽEKOVIČ

 • Doroteja KOSTANJEVEC

 • Irena KRIŽANEC

 • Slavica LAJH

 • Zlatko MARČIČ

 • Milovan MILUNIČ

 • Eva STERNAD

 • Sonja PAVLENIČ

 • Suzana STOPAJNIK

 • Boris ŠEGULA

 • Darko ŠTRAFELA

 • Vida VAJDA

 • Katja KLEMENČIČ VAJDA

 • Sabina ZALOŽNIK

 • Gregor ZMAZEK

 • Olga ZORKO

 • Anton ŽUMBAR

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Zinka Vidovič, pedagoginja

Laura Korošec, pedagoginja

ZUNANJI IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI


 • Tina ČEH

 • Anja LUKMAN

 • Barbara VINDIŠ BRATUŠEK

 • Marjetka SVENŠEK KRISTOVIČ

KNJIŽNICA

Milovan Milunič, knjižničar

ŠOLSKA KUHINJA

 • Bojan HAMERŠAK

 • Darinka KODRIČ

 • Robi TRAP


ČISTILKETEHNIČNA SLUŽBA