Zaposleni

VODSTVO

IME IN PRIIMEK

mag. Ivan Štrafela

Boris Šegula

DELOVNO MESTO

ravnatelj

pomočnik ravnatelja

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKO PODROČJE

UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

IME IN PRIIMEK

Zinka Vidovič

DELOVNO MESTO

pedagoginja

ZUNANJI IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI

KNJIŽNICA

IME IN PRIIMEK

Milovan Milunič

DELOVNO MESTO

knjižničar

SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANEGA UČENCA

IME IN PRIIMEK

Andrejka Klajžar

ŠOLSKA KUHINJA

TEHNIČNA SLUŽBA