Video vodiči za učence

NAVODILA ZA ENOTNI NAČIN UPORABE SPLETNE UČILNICE ZA OTROKE

Učenci 5 - Enotni sistem.mp4

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO MOBILNE APLIKACIJE ZA SPLETNO UČILNICO

Učenci 6 - Mobilne naprave.mp4
Učenci 1 - Prijava.mp4

1. PRIJAVA V SPLETNE UČILNICE

Učenci 2 - Pregled.mp4

2. PREGLED SPLETNE UČILNICE

Učenci 3 - Odgovarjanje.mp4

3. ODGOVARJANJE IN ODDAJA NALOG

Učenci 4 - Uporaba oblaka (1-3 razred).mp4

4. UPORABA OBLAKA (1.-3. razred)